Hässleholms kommun

Kommun och politik

Kommunens nya styre har valts för 2022-2026

Måndagen den 17 oktober sammanträdde den nya mandatperiodens fullmäktigeledamöter för första gången. Kommunfullmäktige utsåg då sitt eget presidium och ny kommunstyrelse med ordförandeposter. Så här blev resultatet:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Hässleholm har 61 ordinarie ledamöter och 33 ersättare.

Nytt presidium i kommunfullmäktige är:

Erik Berg (M), ordförande
Patrik Jönsson (SD), 1:e vice ordförande
Irene Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Nya mandatfördelningen och samtliga politiker i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, som är kommunens viktigaste styrnings- och ledningsorgan, består av 13 ledamöter och 13 ersättare. De tre ordförandena - presidiet - blir också kommunalråd.


SD, M och KD har tidigare meddelat att de kommer att bilda ett majoritetsstyre.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Hanna Nilsson (SD), ordförande
Lina Bengtsson (M), 1:e vice ordförande
Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande

Ulf Berggren (SD)
Sven Lundh (SD)
Susanne Lottsfeldt (SD)
Stefan Larsson (M)
Urban Widmark (M)
Christer Caesar (KD)
Joachim Fors (S)
Åsa Thurn (S)
Magnus Åkeborn (V)
Agneta Olsson Enochsson (L)

Ersättare i kommunstyrelsen

Paul Thurn (SD)
Jerry Andersson (SD)
Hanna Sjöstrand (SD)
Anita Nilsson (SD)
Charlotta Eroldsson (M)
Axel Johnsson (M)
Simon Berneblad (KD)
Björn Widmark (FV)
Johan Lindman (S)
Ellicka Hermodsson (S)
Ola Lindahl (S)
Anders Edwall (C)
Arberesha Sabani (MP)

Den nya kommunstyrelsen tillträder den 18 oktober.

Ordförande och ledamöter i övriga nämnder väljs först vid november månads kommunfullmäktige­sammanträde och tillträder efter årsskiftet.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: