Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Pilotprojekt med sensortillsyn pausas

I juni 2020 beslutade omsorgsförvaltningen att vara med och pröva på ett projekt med en ny teknik, så kallad sensortillsyn. Syftet var bland annat att öka tryggheten för de boende och minska risken för att de störs nattetid. Tanken med projektet var att sensortillsyn skulle testas på vårt särskilda boende Nybo i Bjärnum, men förvaltningen har nu bestämt sig för att pausa projektet.

Brister i planeringen

Sensortillsyn utgår från samma princip som en trygghetskamera, men är en betydligt mer avanderad form.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt socialt ansvarig samordnare bedömer nu att brister i den föregående planeringen av projektet har inneburit en allvarlig patientsäkerhetsrisk och anmäler därför händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Anmälningarna kommer att göras både enligt Lex Maria och enligt Lex Sarah.

Sensorerna nu ur bruk

Sensorerna som installerades på Nybo är nu helt och hållet ur bruk. De har under den tid de användes inte varit fullt ut aktiva, men i vilken omfattning och på vilket sätt det kan ha påverkat de boendes integritet ska nu utredas. Därefter kommer förvaltningen att bedöma om, och i så fall hur, projektet ska fortlöpa.

– Även om vi från förvaltningens sida generellt ser positivt på modern teknik, som ofta kan underlätta för verksamheten, så är de enskildas integritet alltid viktigare för oss. Därför kommer vi att utreda det här noga, så att vi inte tar några ytterligare risker, säger Åsa Ollerstam Lundh, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen i Hässleholm.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: