Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Medveten lönesatsning ger skjuts åt fortsatt rekrytering

Våren 2022 genomförde omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun en medveten lönesatsning på legitimerad sjukvårdspersonal. Satsningen lovordades av Vårdförbundet och har bland annat bidragit till att förvaltningen bara sedan i somras har kunnat rekrytera ett tiotal nya sjuksköterskor. Nu söker förvaltningen ytterligare ett gäng sjuksköterskor.

Enhetschefer insåg problemet

Anette Ruderstam och hennes enhetschefskollegor visste att något måste göras. Under en längre tid hade de, som ansvariga för Hässleholms kommuns alla numera runt 90 sjuksköterskor, sett hur det blev allt svårare att rekrytera ny personal.

Att hyra in bemanningssköterskor blev dessutom allt dyrare och Hässleholm hade ibland svårt att konkurrera med andra kommuner lönemässigt.

Rejäl lönesatsning föreslogs

Lösningen blev att Anette och kollegorna föreslog en rejäl lönesatsning för legitimerad personal, alltså sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. När de lade fram sina argument för omsorgsförvaltningens HR-avdelning fick de gehör.

– Vi lyfte det med kommunens centrala HR-avdelning, som i sin tur lyfte det med personalutskottet och kort därefter fick vi veta att de gick med på vårt förslag, säger Marina Caggianella, HR-enhetschef på omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun.

"Ett par stycken grät av glädje"

I vårens lönebesked skulle lämnas kunde det därmed bli många glada miner bland den legitimerade personalen inom förvaltningen. Istället för de sedvanliga två procenten som alla medarbetare fick, kunde Anette Ruderstam och hennes kollegor meddela sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter att de fick lönehöjningar på i snitt 7,78 procent. Den som fick mest fick en ökning på hela 18,9 procent.

– Många blev jätteglada! De tappade hakan när vi lämnade lönebeskedet och ett par stycken grät av glädje. Det var verkligen roligt och de förtjänar varenda krona! Inte minst sjuksköterskorna har slitit väldigt hårt under pandemin, säger Anette Ruderstam.

Lyfts fram av Vårdförbundet

Satsningen har också lyfts fram som ett positivt exempel Vårdförbundet, som tidigare i år, under rubriken ”Hässleholms kommun levererar”, lyfter Hässleholm som ett positivt exempel på hur man kan jobba med riktade lönesatsningar.

Fler rekryteringar på gång

Sedan höjningen i våras märker man nu även inom förvaltningen en positiv förändring när man ska rekrytera legitimerad personal. Det har blivit lättare att matcha de lönenivåer som andra kommuner erbjuder, vilket har gjort att kommunens konkurrensläge har förbättrats. Bara sedan i somras har ytterligare elva sjuksköterskor kunnat rekryteras och nu är det ungefär lika många till som ska sökas under hösten.

– Det är fantastiskt att en strategisk lönesatsning har gjort att rekryteringsläget har förbättrats så pass att vi har 11 nya sjuksköterskor på väg in. Det bådar förstås gott inför våra kommande rekryteringar också, avslutar Marina Caggianella.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: