Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Viktig kampanj för att minska fallolyckor bland äldre

Mellan vecka 41 och 44 kommer personal i Omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun på besök till de olika träffpunkterna i kommunen för att sprida Socialstyrelsens kampanj Balansera Mera.

Ska förebygga fallolyckor

Syftet med kampanjen är att förebygga fallolyckor bland äldre utifrån ett helhetstänkande.

– Det handlar bland annat om att äta bra, träna upp sin kondition, styrka och balans samt om att ha en bra ordning på sina läkemedel. Andra åtgärder innebär ofta att man ser över miljön i hemmet, så att den blir tryggare, säger Marie Vilhelmsson, specialistsjuksköterska i Hässleholms kommun som jobbar med kampanjen lokalt.

Informationsträffar

Nu anordnas informationsträffar om Balansera Mera-kampanjen på träffpunkterna i Hässleholms kommun, datum och tid för respektive träff är för oktober och början på november. Till träffpunkterna kommer representanter från olika personalgrupper och intresserade får chans att träffa arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter, dietister och sjuksköterskor.

– Under träffarna ger vi såväl information som smakprov på nyttiga mellanmål, rörelseövningar och möjlighet till frågor kring ämnet, säger Marie Vilhelmsson.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: