Hässleholms kommun

Kommun och politik

EU-Days Lund 2022

Europa Direkt Hässleholm besökte EU-Days Lund under den 20de och 21ste september. Detta är ett årligt evenemang sedan 2021 där politiker, experter och forskare diskuterar aktuella EU-frågor. Målgruppen är framförallt studenter och akademin. Evenemangets andra dagen fokuserade på demokrati-och ungdomsfrågor.

Ylva Johansson var keynote-speaker

Den första dagen inledes med ett tal av Ylva Johansson, Sveriges EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor. Hon talade om den nuvarande situationen i EU, vilka utmaningar unionen står inför samt hennes eget arbete. Detta inkluderar bland annat asylfrågor, nätsäkerhet och brottsbekämpning. Kommissionären la stort fokus på att prata om Rysslands invasion i Ukraina, och EUs sammanhållning i att fördöma Ryssland och framgångsrikt införa sanktioner. Hon slog fast att så länge EU-länderna står enade så är Putins krig dömt att misslyckas. Efter talet arrangeras flera parallella seminarier på teman såsom rättstatsprincipen, EU:s säkerhetspolitik och asyl och migration.

Fokus på ungdomsfrågor

Under den andra dagen fokuserade programmet på ungdomsfrågor, med teman såsom framtidens arbetsmarknad, EU:s ungdomsdialog och Erasmus+. Under eftermiddagen hölls Sveriges EU-minister Hans Dahlgren ett tal där han talade brett om EU:s historia, kriget i Ukraina, klimatfrågan och den inre marknaden. Han avslutade med att uppmana Sveriges ungdomar att engagera sig.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: