Hässleholms kommun

Omsorg och stöd

Emelie Nilsson ny suicidpreventiv samordnare

Sedan den 1 september är Emelie Nilsson ny suicidpreventiv samordnare i Hässleholms kommun. Hon kommer närmast från tjänsten som vikarierande psykiatrisamordnare och har nu kommit in i sitt nya uppdrag lagom till högtidlighållandet av suicidpreventiva dagen, den 10 september.

Suicidpreventiva dagen

Denna särskilda dag för att uppmärksamma det viktiga arbetet med att förhindra självmord, infördes av världshälsoorganisationen. Det är uppenbart att den behövs – bara i Sverige har Folkhälsomyndigheten räknat ut att omkring 1200 personer avlider årligen till följd av suicid. Därtill är det enligt myndigheten runt 300 dödsfall varje år där det finns en misstanke om suicid som inte kan fastställas säkert.

Emelie Nilsson kommer nu att jobba med frågan lokalt här i Hässleholm.

– Vi måste arbeta för att öka kunskapen kring både suicid och psykisk ohälsa. Suicid är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och det är därför vi också behöver förstärka och utveckla det förebyggande arbetet. Ett första steg i detta är att arbeta fram en handlingsplan för suicidprevention i kommunen, säger Emelie Nilsson.

Ljusmanifestation

Under lördagen den 10 september anordnas också en ljusmanifestation för att minnas de som går bort i suicid.

Den sker vid Hässleholms kyrka, på Kyrkbacken 2 mellan klockan 18 och 19 och anordnas av volontärer från Suicide Zero och Svenska kyrkan i Hässleholm. Vem som helst kan delta.

Hjälp finns att få

Om du eller någon i din närhet mår dålig så finns det stöd och hjälp att få! För dig som bor i Hässleholms kommun och är över 18 år så finns Stöttecenter för dig dygnet runt. Du når Stöttecenter på 0451-26 70 12.

Till informationen om Stöttecenter

Om läget är akut ska du ringa 112. Via Vårdguiden 1177 finns det också hjälp att få, samt fler kontaktvägar för dig som önskar.

Till dig som har självmordstankar - 1177 Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: