Hässleholms kommun

Kommun och politik

Valet 2022 – har du koll på hur det påverkar dig, Sverige och EU?

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Det finns en tendens att vilja särskilja svensk politik och EU-politik, men faktum är att de påverkar varandra. Har du koll på hur valet påverkar dig, Sverige och EU?

Riksdagsvalet är också ett EU-val

Söndagen den 11:e september är den officiella valdagen 2022. Men, för dig som vill förtidsrösta är vallokalerna öppna sedan 24 augusti. Har du rösträtt i årets val, men inte riktigt bestämt dig ännu? Passa på att lära dig mer om hur Sverige och EU arbetar för att göra ett nyanserat val!

Två parlament, två val – men en befolkning

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer våra representanter till riksdagen, kommunerna, regionerna och Europaparlamentet. Till de tre förstnämnda är det val vart fjärde år, och till Europaparlamentet vart femte år. Nästa val till Europaparlamentet är 2024.

Alla röstberättigade EU-medborgare får rösta i valet till Europaparlamentet. Respektive land bestämmer vilka krav som måste uppfyllas för att en person ska vara röstberättigad. Europaparlamentarikernas uppdrag är att företräda folkets intressen när parlamentet beslutar om nya lagar, EU:s budget och godkänner EU-kommissionens arbete.

Sveriges medlemskap i EU innebär därmed att riksdagen inte är ensam om att fatta beslut om lagar som ska gälla i Sverige. Det gör också EU-länderna tillsammans genom EU:s lagstiftande institutioner. Sverige och de andra medlemsländerna har överlåtit en del av rätten att besluta om lagar till EU. Arbetet med EU-frågor är däremot en av riksdagens huvuduppgifter, och det är riksdagen som ansvarar för att införa EU-lagarna i Sverige.

Sveriges statsminister utser en EU-minister

Efter ett nationellt val hålls en statsministeromröstning i riksdagen med de nyvalda ledamöterna. Det är sedan statsministern som bestämmer vilka ministrar som ska ingå i regeringen. Så snart som möjligt efter utnämningen ska statsministern anmäla till riksdagen vilka personer som har utsetts till ministrar i regeringen. I regeringen brukar en EU-minister ingå. EU-ministern ansvarar för övergripande frågor om EU såsom EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, EU:s finansiella perspektiv samt förankring av EU-medlemskapet.

Efter varje val utformas en EU-nämnd

För att se till att Sverige har en gemensam röst vid EU-möten finns en EU-nämnd som samordnar Sveriges ståndpunkt i olika sakfrågor inför möten på EU-nivå. EU-nämnden består av riksdagsledamöter från alla partier. Efter ett riksdagsval bestämmer riksdagen, efter förslag från partierna, vilka ledamöter som ska sitta i EU-nämnden. Vilka ledamöter som röstas in i riksdagen, och deltar i EU-nämnden avgör därmed hur Sveriges linje i EU kommer att se ut för de kommande åren.

Mer information

Valmyndigheten är den myndighet som samordnar alla allmänna val i Sverige. Besök val.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. för mer information.

Sveriges riksdag har sammanställt hur de arbetar med EU och EU-frågor. Besök riksdagen.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. om du är nyfiken på att lära dig mer.

EU-kommissionens representation i Sverige genomförde en utfrågning av samtliga riksdagspartier om EU under Almedalsveckan. Vill du veta vad representanterna svarade? Se utfrågningarna på EU-kommissionens InstagramLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: