Hässleholms kommun

Kommun och politik

Polisen genomför trygghetsmätning i kommunen

Känner du dig trygg där du bor? Med start den 15 augusti 2022 genomför Polisen i region Syd en lokal trygghetsmätning i Hässleholms kommun.

Ta chansen att säga vad du tycker

I vår kommun skickar polisen ut enkäter till omkring 2100 slumpmässigt utvalda medborgare i åldrarna 16–85 år. Syftet är att polisen och kommunen ska få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om tryggheten i sin boendemiljö.

Svaren är viktiga för Hässleholms kommun, för att vi på bästa sätt ska kunna planera och utveckla vårt brottsförebyggande arbete inom kommunen och öka tryggheten tillsammans med samverkanspartners.

Dina svar gör skillnad

Om du är en av dem som fått enkäten ber vi dig att svara och därmed ta chansen att påverka vårt arbete. Det är viktigt med så många svar som möjligt. Resultatet presenteras senare under hösten.

Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera, framför allt, det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: