Hässleholms kommun

Uppleva och göra

Omdragning av Alslingan

Passa på att vandra längs Alslingan invid Finjasjön i Hässleholm de närmaste veckorna. Den 22 augusti kommer den välbesökta slingan inte att vara tillgänglig i dess nuvarande form på grund av ändrade markägaravtal. Kommunen arbetar för att hitta en snar lösning på en ny framkomlig passage för spången.

Alsumspskogen vid Alsingan. Tre personer som vandrar på träspången.

Vandring genom alsumpskog längs Finjasjöleden. Foto: Johan Funke

Sveriges längsta spång genom alsumpskog

På Hovdala Vandringscentrum går den populära vandringsleden Finjasjöleden bestående av Alslingan och Sveriges längsta spång genom alsumpskog. Denna så kallade "Europas regnskog" är en mycket blöt skogstyp, där du normalt sett inte kan passera torrskodd. Sedan Finjasjöleden byggdes 2006 har besökare, tack vare den 1,6 kilometer långa spången genom området, kunnat uppleva den unika miljön och det rika växt- och fågellivet här.

Nuvarande sträckning upphör

Om några veckor, från och med den 22 augusti, kommer Alslingan på grund av ändrade markägaravtal inte att vara tillgänglig enligt nuvarande sträckning.

Du som vandrare längs Finjasjöleden och Hovdala-leden följer då istället röd ledmarkering till och från Finja by, enligt anvisningar ute i fält och karta nedan. Söder om den nedmonterade sträckan finns en kortare del av spången kvar.

Vill du promenera Alslingan runt efter omdragningen kommer du att att gå samma sträcka genom Finja by två gånger. Längs slingan finns såväl Sveriges äldsta boplats, där 14.000 år gamla flintföremål har hittats samt den medeltida kyrkan i Finja med sevärda målningar från mitten av 1100-talet.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att hitta en snar lösning på att åter kunna passera genom alsumpskogen på spång.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: