Hässleholms kommun

Kommun och politik

Erasmus - 35 år av internationella studier och volontärarbete

2022 markerar det 35:e året för Erasmus+, EU:s program för utbildning, träning, ungdom och idrott. Syftet med programmet är att bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa. Erasmus+ ger dig, eller din organisation möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka din eller er kompetens och verksamhet tillsammans med andra länder som också deltar i Erasmus+.

Erasmus utvecklades till Erasmus+

Erasmusprogrammet var ett EU-studentutbytesprogram som etablerades 1987. Erasmus+, eller Erasmus Plus, är det nya, nuvarande programmet som kombinerar alla EU:s nuvarande program för utbildning, träning, ungdom och idrott, och lanserades i januari 2014.

Europeiskt system för studiemeriter

Sedan Erasmusprogrammet etablerades har många områden utvecklats för att göra det lättare för studenter och lärosäten att genomföra utbyten. En viktig del är det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS) som etablerades 1989.

ECTS är ett verktyg som är utformat för att du enkelt ska kunna tillgodoräkna dina poäng från studier vid ett annat lärosäte i ett annat land. ECTS-poängen beskriver studiernas omfattning och lärandemål och används i de flesta länder i det europeiska området för högre utbildning, och även i andra länder.

Nyhet – Erasmus+-app!

I samband med 30 Years of Erasmus-kampanjen lanserade EU-kommissionen Erasmus+-appen. Syftet med satsningen är att etablera en tydlig ingångspunkt för information till dig som vill utforska Erasmus+-möjligheterna, samt att guida dig genom processerna och underlätta tillgång till information och tjänster genom hela upplevelsen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: