Hässleholms kommun

Bygga bo och miljö

Kommunen får pengar till klimatförstudie vid Hässleholm C

Hässleholm får 400 000 kronor i stöd av Tillväxtverket. Pengarna ska kommunen använda till en förstudie till projektet ”Klimatsäker tillväxt vid Hässleholm C”.

Vy från ovan över västra Hässleholm.

Strukturplanen för Västra centrum har varit på remiss under våren 2022. Förstudien som nu ska genomföras blir ytterligare ett kunskapsunderlag till det stora utbyggnadsprojektet Västra centrum.

Kommunen bidrar med arbetstimmar

Förstudien pågår från den 1 oktober i år till den 30 juni 2023. Stödet på 400 000 kronor utgör 50 procent av projektets faktiska kostnad. De övriga 50 procenten finansieras genom timmar som Hässleholms projektledare och arbetsgrupp bidrar med.

Ska verka för klimatneutralitet

Tillväxtverket anser att projektet ligger väl i linje med målsättningen att Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning genom att verka för klimatneutralitet och fossilbränslefrihet.

- Projektet har fokus på ekologiskt hållbar vattenhantering, energianvändning och återbruk och ska bidra till att skapa vackra och hälsosamma miljöer att bo och verka i, säger samhällsstrateg Gertrud Richter som leder arbetet i förstudien.

Västra centrum i fokus

Området som står i fokus i projektet är Västra centrum vid Hässleholms C. Målet är att tillsammans med markägare, näringsliv och lärosäten identifiera förutsättningarna för kreativa, klimatsäkra lösningar och forma gemensamma mål för hållbar stadsplanering i Västra centrum. Det ska ske genom bland annat kunskapshöjande föredragningar, intervjuer och workshops med samarbetspartners och intressenter.

Fokuserar på hållbarhet

Frågorna som förstudien söker svar på är bland annat:

  • Vilka kunskaper, metoder och goda exempel finns kring ekosystemtjänster som rening av vatten, koldioxidbindning, hälsa och biologisk mångfald och hur kan de appliceras i Västra centrum?
  • Vad behövs för att få i gång klimatsäker byggnation i Hässleholm?
  • Hur skapar vi en gemensam kunskapsplattform så att vi drar åt samma håll, hjälps åt, för att uppnå klimatsäker tillväxt vid Hässleholm C och i framtida utvecklingsområden?

Vi kan lära av varandra

Förstudiens målgrupper är bland annat företag och fastighetsägare som vill etablera sig i stadsdelen Västra centrum samt företag inom byggnadsteknik, byggnadsmaterial och klimatsäkra lösningar.

- Även lärosäten ska involveras för att komma med input på hur vi kan arbeta förebyggande med klimatförändringar, säger Gertrud Richter och fortsätter:

- Genom att ha med många grupper i arbetet kan vi lära av varandra! Målet med samarbetet är att lyckas med en stadsutveckling som ger ett hållbart och därmed attraktivt område.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: