Hässleholms kommun

Kommun och politik

Kommunen får ökat ansvar för boende åt människor som flytt från Ukraina

Enligt en ny lag får nu Sveriges kommuner ett större ansvar för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. I Hässleholm har vi ansvar för att kunna erbjuda 49 flyktingar boende.

Personer med uppehållstillstånd kan behöva flytta till ny bostad

- Vi känner till att det vistas cirka 440 ukrainska flyktingar i vår kommun, varav sammanlagt runt 200 bor på akutboendena i Tyringe och Vittsjö. Vår kommuns fördelningstal var tidigare 256, men det har ändrats till 49. Detta innebär att 49 ukrainska flyktingar ska ges möjlighet att bo och vistas i vår kommun, säger Richard Heingard som arbetat kommunövergripande med flyktingmottagandet.

Det är fortsatt Migrationsverket som är första kontakt för den som tvingats fly och kommer till Sverige och Migrationsverket anvisar vidare till kommunerna för en jämn fördelning av boendeplatser. Det är först om och när Migrationsverket väljer att avveckla sina upphandhandlade akutboenden i kommunen som Hässleholms kommun ansvarar för att 49 flyktingar erbjuds boende i kommunen. I första hand ska det vara boende med möjlighet till självhushåll.

Migrationsverkets avtal

Migrationsverket arbetar för att så många som möjligt ska få bo kvar i samma kommun som de bor i nu, men det kommer inte vara möjligt för alla. Övriga, utöver de 49 personer som kommer erbjudas boende här, kommer Migrationsverket att anvisa till boenden i andra kommuner alternativt till Migrationsverkets boenden.

- Det vi vet idag är att Migrationsverkets avtal med Kurhotellet i Tyringe och Wittsjöskog i Vittsjö gäller fram till månadsskiftet oktober/november, så länge avtalen inte förlängs alternativt sägs upp i förtid med 29 dagars uppsägningstid, säger Richard Heingard.

De flyktingar som bor hos privata aktörer med ideella insatser i Hässleholms kommun och som inte längre har möjlighet att bo kvar där kommer att hänvisas till Migrationsverket.

- Vi kommer fortsätta arbeta för att det ska bli så bra och säkert som möjligt för de flyktingar som kommer till vår kommun. Vi är tacksamma för alla värdefulla ideella krafter som också fortsatt är med och bidrar till ett bra välkomnande här, säger Richard Heingard.

Migrationsverkets information till dig som kommer från Ukraina Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: