Hässleholms kommun

Kommun och politik

Stöd till grannsamverkan

Hässleholms kommun har lång erfarenhet av arbetet med grannsamverkan och nu görs en extra satsning genom att stödja verksamheten Samverkan mot brott om står bakom metoden. Syftet med den brottsförebyggande metoden är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

Grannsamverkan utan kostnad för de boende

Kommunen har beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott med en summa om totalt 10 000 kr.

- Vi tycker att det är viktigt att de boende i kommunen som genom grannsamverkan vill göra det de kan för att minska risken för inbrott, ska kunna göra det utan kostnad. Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott, säger Johanna Flogstam, drog- och brottsförebyggande samordnare.

Öka tryggheten

Metoden bygger på en ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan göra för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Enligt senaste utvärderingen från Malmö högskola kan boende genom grannsamverkan minska inbrotten i ett bostadsområde med så mycket som 36 procent.

- Grannsamverkan är en metod som enligt forskning visat sig vara effektiv och minskar risken för inbrott. Det finns flera fördelar genom att samarbeta grannar emellan och på så sätt öka förutsättningarna att förhindra att brott, olyckor och brandtillbud sker. Det bidrar även till att öka gemenskapen grannar emellan och därmed även trivseln, säger Lena Nilsson, ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet.

Stäm av med dina grannar

Du som vill starta grannsamverkan i ditt bostadsområde kontaktar först dina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktar du Polisen eller kommunen för att starta upp grannsamverkansområdet. Ni får utbildning av Polisen, kommunen och Länsförsäkringar Göinge – Kristianstad för att få en fördjupad kunskap om hur metoden fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott i ert område. Via Polisen får ni sedan skyltar och dekaler att sätta upp för att visa att området är aktivt inom grannsamverkan.

Mer information om grannsamverkan:

samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: