Hässleholms kommun

Uppleva och göra

Justerade taxor och avgifter för hyror och entréer

Kultur- och fritidsnämnden tog vid senaste sammanträdet beslutet att höja taxor och avgifter generellt för alla verksamheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen. Höjningen träder i kraft den 1 juli med undantag för bland annat entréavgifter och badkort vid kommunens simhallar.

Generell höjning

Kultur- och fritidsnämnden tog beslut vid sammanträdet 2022-06-16 enligt paragraf 34 att justera taxor och avgifter med cirka 10 procent. Höjningen gäller generellt för hela förvaltningens verksamhetsområde med start den 1 juli i år.

Höjningen gäller till exempel även för övernattning i vindskydden på Hovdala, hyra av lokaler för barnkalas eller konferenser i Hässleholm Kulturhus.

Simhallarnas avgifter för entré, badkort, gym och övriga aktiviteter kommer att höjas från och med den 1 september.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: