Hässleholms kommun

Utbildning och barnomsorg

Erbjuder barnomsorg på kvällar och nätter

Hässleholms kommun öppnar en förskola som erbjuder barnomsorg på kvällar och nätter för de vårdnadshavare som har obekväma arbetstider. Verksamheten kommer att vara på Grönängens förskola från och med september.

Välkomnar både förskolebarn och barn i fritidsålder

Att erbjuda omsorg på obekväma arbetstider för barn i förskole- och fritidshemsålder är inte obligatoriskt för en kommun, men Hässleholm har gjort det i ungefär tio år.

- Tidigare har möjligheten erbjudits via en privat aktör, men efter ett politiskt initiativ startar vi nu verksamhet i egen regi, säger Christer Pettersson, verksamhetschef för förskolorna i Hässleholms kommun.

- Vi erbjuder vårdnadshavare som har ett omsorgsbehov på obekväma arbetstider minst 30 timmar i månaden att ställa sitt barn i kö till förskolan, säger Åsa Ahlgren, rektor på Grönängens förskola.

Behöver ha sin plats på Grönängens förskola

De barn som kan få omsorg på kvällar och nätter måste ha sin plats på förskolan under dagtid också. Barn i fritidshemsålder kan däremot söka ”OB-plats” på Grönängen, även om barnet går på en annan skola än Grönängsskolan, eller på en annan ort i Hässleholms kommun.

Helt ny förskola

Grönängens förskola är helt nybyggd och öppnar verksamheten för barn i början av sommaren 2022. Förskolan har sex avdelningar. Förutom verksamheten på kvällar och nätter erbjuder förskolan också språkförskola.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: