Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Eldningsförbud i Hässleholms kommun

Det är eldningsförbud i Hässleholms kommun från och med den 10 juni klockan 13.00. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Det är fortfarande tillåtet att grilla på fasta grillplatser och på upphöjda grillar på ben och stativ. Tänk på att du som tänder grillen har ansvaret för säkerheten.

Vad innefattar eldningsförbudet?

Eldningsförbudet innebär att du inte får:

  • elda, grilla, laga mat eller bränna med fasta bränslen som ved, kol, gräs, ris och grenar i skog och mark.
  • använda spritbrännare, gasolbrännare och pyroteknik eller att göra så kallade heta arbeten i skog och mark
  • grilla direkt på marken och på engångsgrillar på marken.

 

Fimpar

Rök inte när du vistas i skog och mark. Släng aldrig fimpar på marken, det kan starta en brand.

 

Brandrisk med fordon i skog och mark

Med anledning av eldningsförbudet och brandrisken just nu, bör du inte köra eller parkera fordon i skog och mark. Katalysator och avgassystem blir mycket varma och kan starta en brand i växter och torra material under ditt fordon.

 

När du ska grilla

Det är tillåtet att med försiktighet grilla på fasta grillplatser och i upphöjda trädgårdsgrillar på ben eller stativ, både på offentliga platser och på din egen tomt.

 

Att tänka på:

  • Placera en grill med ben eller stativ på ett jämnt underlag av grus eller sten med avstånd till brännbart material.
  • Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning.
  • Ha en hink med vatten nära så att du kan släcka elden.
  • Kontrollera att elden och kolen är ordentligt släckt efter grillningen och att kolen och askan är kall innan du lämnar eller kastar den.


Ditt ansvar

Det är du som bär ansvar om du startar en brand. Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet. Kom ihåg att du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller på platsen där du är och om läget förändras.

 

Vad gör jag om jag ser att någon bryter mot eldningsförbudet?

I första hand bör du informera personen om att det är eldningsförbud. Om det inte hjälper kan du ringa polisen på telefonnummer 114 14.

 

Vem bestämmer att det är eldningsförbud?

Det är räddningschefen i kommunen som bestämmer att det ska vara eldningsförbud. Detta bestäms i samråd med de andra kommunerna i Skåne Nordost.

 

För att bedöma hur stor risk det är för bränder i skog och mark tittar man dels på spridningsrisken, dels på hur torr marken är. Om marken är mycket torr kan brandrisken vara hög trots att det regnar. Och torra marker kombinerat med starka vindar kan göra att en brand fort sprider sig.

 

Eldningsförbudet gäller tills vidare. Håll dig uppdaterad här via hassleholm.se.