2015-03-06

Välkommen till Vittsjö skola!

 

Vittsjö skola leds av rektor Pär Bengtsson. Skolans verksamhet omfattar F-6.

Kontakt

Besöksadress:
Flyvägen 1
280 22 Vittsjö

Expedition:
Vittsjö skola
Hässleholms kommun
Box 254
281 23 Hässleholm
Tfn: 0451-26 78 06
Fax: 0451-232 19

Sjukanmälan för elev
0451-26 78 41
 

Postadress:
Box 254
281 23 Hässleholm

Rektor
Pär Bengtsson
Tfn: 0451-26 78 04
 

 

 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX