Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vittsjö skola F-6

Postadress

Vittsjö skola

Box 254

281 23 Hässleholm

Besöksadress

Flyvägen 1

280 22 Vittsjö


Rektor

Pär Bengtsson

Telefon: 0451-26 78 04

Skicka meddelande till

Vittsjö skola F-6

Logga in på

Logga in på Schoolsoft

Karta

  • Ingen giltig användare vald.

Välkommen till Vittsjö skola!


Vittsjö skola

Om skolan

Vittsjö skola leds av rektor Pär Bengtsson. Skolans verksamhet omfattar F-6 och Fritids.


Utemiljön

Skolan ligger mitt i byn med närhet till skogar och sjöar. Goda kommunikationer med tåg och buss.


Så här arbetar vi

Både skola och fritids är indelade i arbetslag som träffas regelbundet och kommunicerar med varandra för en god verksamhet där alla kan få bli sitt bästa.


Klasserna i Vittsjö är av tradition stora men vi försöker fördela arbetsbördan så mycket som möjligt.


Under våra raster har vi trivselaktiviteter och delar alla på ansvaret för en god värdegrund. Till detta bidrar också vårt väl fungerande elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, kurator, sjuksköterska, skolpsykolog och skollogoped. Fritidspersonalen är under skoltid knuten till olika grupper eller aktiviteter.


För de nyanlända har vi två förberedelse-klasser som gör det möjligt för dessa att snabbt bli delaktiga i skolarbetet.


Vi satsar mycket på goda baskunskaper och läsåret 2015-2016 satsar vi extra på att vässa de förmågor som vår läroplan föreskriver. I SO- och NO-ämnen ska vi jobba i stora perspektiv och försöka få eleverna att se sammanhangen i tillvaron. Till vår hjälp med det senare bidrar ofta våra goda kontakter med människor i byn och närmiljön.


Matsalen

Skolrestaurangen bjuder på god och nyttig mat. Fantastiska sallader,  hög andel ekologiska produkter och endast svenskt kött (förutom salamin). Eleverna äter med frisk aptit och vi värnar på detta sätt om en sund kosthållning.


Läs mer om oss

Sidan uppdaterades 2016-09-23 av Raymond Klippström

Karta

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube