2015-03-30
Sidinformation
Ansvarig för sidan:
Webmaster
Sidan senast ändrad:
14 november -2011 13:52
Administrera

Vinslöv

Tack vare kommunikationer med tåg och buss, vackra omgivningar och huspriser som är mycket humana växer Vinslöv.
Vinslöv ligger vid järnvägen och riksväg 21, mellan Hässleholm och Kristianstad. I Vinslöv finns väl utvecklad service, med barnomsorg, låg-, mellan- och högstadieskola, flera idrottsanläggningar, bibliotek, butiker, banker, post, vårdcentral. Här finns också flera mindre industrier.

I slutet av 1960-talet började en omfattande inflyttning av främst yngre familjer. Många nya kvarter kom till. Antalet flerfamiljshus har också ökat. Tätorten har ca 3 600 invånare.

Orten har gamla anor. Namnet löv kommer från lev = arvegods, ett ålderdomligt uttryck. Funna stenåldersverktyg och bronsyxor, eldstäder från järnåldern samt resta stenar vittnar om tidig bebyggelse.

Vinslövs kyrka tillkom under första hälften av 1100-talet. Av den ursprungliga kyrkan finns kor och absid kvar. De framtagna romanska målningarna är av synnerligen hög klass.

Den gamla bondbyn låg vid kyrkan. Västergårda, med bevarad ryggåsstuga, är idag hembygdsgård. Den ligger nere vid ån, som är uppdämd till en liten vacker sjö. Här ligger också samhällets campingplats och bad.

Våren 1865 kom premiärtåget till Vinslövs station. Ganska snabbt växte hus upp, först efter de vägar som fanns, men sedan ritades raka, snygga kvarter. Vid sekelskiftet blev Vinslöv municipalsamhälle och den 1 januari 1934 köping.
| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX