Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rörelsehinder

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besökadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

E-post: bun@hassleholm.se


Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Rörelsehinder

  • Ingen giltig användare vald.

Tillgänglig skola

Liksom alla elever har elever med funktionsnedsättning rätt att få anpassad undervisning och särskilt stöd vid behov. Det är individuellt hur en funktionsnedsättning påverkar elevens förutsättningar att delta i undervisningen.


Rektor har det yttersta ansvaret för att undervisningen organiseras så att eleven kan nå kunskapskraven.


Bristande tillgänglighet

Den 1 januari 2015 skärptes diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet infördes som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Läs mer om bristande tillgänglighet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Elever med funktionsnedsättningar som upplever att stödet brister kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Om du har frågor, vänd dig till...

  • rektor på din skola.

Sidan uppdaterades 2017-06-19 av Ann-Charlotte Nilsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube