Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elevhälsans personal

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Barn- och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

E-post: bun@hassleholm.se

Växel: 0451-26 70 00


Verksamhetschef för Centrala barn- och elevstödsenheten

Niklas Persson

Telefon 0451-26 76 75


Skicka ett meddelande till:

Psykologer

Psykologerna arbetar mot förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De arbetar på uppdrag av förskolechef och rektor.

Psykologens roll är att delta i elevhälsoteamets arbete för alla elevers inlärning och utveckling. Detta görs i samråd med de andra yrkesgrupperna inom elevhälsoteamet. De hjälper till att tydliggöra elevens behov i skolan.


Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet mot låga åldrar och tidiga insatser ska prioriteras.


Psykologens uppdrag i förskolan är att ge handledning och utbildning till personalen.


Psykologens uppdrag i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan är i första hand att ingå i elevhälsoteamen med psykologisk kompetens. Arbetet ska i huvudsak vara konsultativt och personalstödjande


Sidan uppdaterades 2017-06-19 av Ann-Charlotte Nilsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube