Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gymnasiekort

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Hässleholms Gymnasium

Stobyvägen 6

Telefon: 0451-26 70 00


Trafikplanerare

Britt Everlönn

Telefon: 0451-26 84 26

Skolskjutshandläggare

Ann-Sofie Laursen

Telefon: 0451-26 84 38


Skicka ett meddelande till

Gymnasiekort

  • Ingen giltig användare vald.

Resebevisen brukar vanligen kallas för gymnasiekort.

Gymnasiekort

Gymnasiekort I Foto: Gunvor Borre

Vem kan få ett gymnasiekort?

Du kan få ett gymnasiekort om:

  • du är folkbokförd i Hässleholms kommun.
  • du studerar på en gymnasieskola inom eller utanför Hässleholms kommun.
  • dina dagliga resor mellan din folkbokförda adress och gymnasieskolan överstiger 6 km enkel resa.

Var hämtar du gymnasiekortet?

Om du ska börja årskurs 1 på HTS, Jacobsskolan eller IM Jacobsskolan skickar du in en ansökan om gymnasiekort direkt till gymnasieskolan. Du får gymnasiekortet första skoldagen, om du har skickat in ansökan i god tid före skolstarten. Även du som ska börja i årskurs 2 eller 3 får ditt gymnasiekort på skolan vid skolstarten.


Om du går på Christian 4:s Gymnasium, Milnergymnasiet, Riksgymnasiet, Söderportgymnasiet, Wendesgymnasiet eller Österänggymnasiet i Kristianstad, får du gymnasiekortet på skolan. Du behöver inte lämna in någon ansökan.


Om du studerar på en annan gymnasieskola utanför Hässleholms kommun, behöver du inte skicka in någon ansökan.

 

Du hämtar ditt gymnasiekortet på Barn- och utbildningsförvaltningen, Stobyvägen 6, Hässleholm. Utlämning sker i konferensrummet på första våningen (ingång närmast Stobyvägen).

 

När kan du hämta gymnasiekort? 

Du kan hämta gymnasiekort på Barn- och utbildningsförvaltningen, Stobyvägen 6, Hässleholm,

- måndagen den 21 augusti kl 15-18

- tisdagen den 22 augusti kl 15-17

- torsdagen den 24 augusti kl 15-18

 

OBS! Elev, som är berättigad till gymnasiekort, får åka med buss eller tåg under terminens fem första dagar utan gymnasiekort. Fem dagar gäller från varje enskild skolas terminsstart.

 

Vad händer om du avbryter dina studier?

Du måste lämna tillbaka ditt gymnasiekort, om du avbryter dina studier, flyttar från Hässleholms kommun eller felaktigt tar emot ett gymnasiekort. Hässleholms kommun kommer att kräva tillbaka pengar från och med det datum, då inte längre har rätt till ett gymnsiekort. Du ska därför meddela Barn- och utbildningsförvaltningen vid ändrade förhållanden.


Vart vänder du dig om du behöver ett nytt gymnasiekort?

Om du förlorar, skadar eller får gymnasiekortet stulet, ska du genast anmäla det till din skola eller barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun. Du får ett nytt gymnasiekort mot en avgift.


Sidan uppdaterades 2018-01-11 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube