Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Västerskolan 7-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Västerskolan 7-9

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Mellankullagatan 9

281 49 Hässleholm


Rektor

Kristina Liljerup

Telefon: 0451-26 79 06

Skicka meddelande till

Fotbollsakademin

  • Ingen giltig användare vald.

Välkommen till Fotbollsakademin för flickor och pojkar på Västerskolan! Det är ett samarbete mellan Hässleholms kommun och Malmö FF.

MFF:s fotbollsakademi på Västerskolan

Fotograf: Gunvor Borre

Nu är det dags att söka till Fotbollsakademin 2018

Fotbollsakademin är öppen för elever, som är intresserade av att kombinera studier med fotbollsträning. Maximalt 26 elever i årskurs 7 på Västerskolan kommer att bli antagna till akademin höstterminen 2018. Första fotbollsklassen startade höstterminen 2016. Fotbollsakademin är fullt utbyggd med fotbollsklasser i årskurs 7, 8 och 9 hösten 2018.

 

Målsättning med Fotbollsakademin

Malmö FF har lång erfarenhet av att bedriva fotbollsakademier i samarbete med skolor i Skåne. Grundidén är att ungdomar ska ges goda möjligheter att kombinera studier med fotbollsträning. Malmö FF ställer upp med kvalificerade fotbollstränare, som leder träningar tillsammans med fotbollsinstruktörer från Västerskolan.

 

Eleverna måste kunna ta ett stort ansvar för både sina studier och sin fotbollsträning. Skolarbetet kommer i första hand. För att få delta i träningarna måste skolarbetet skötas.

 

Fotbollsakademins främsta mål är att alla elever ska bli godkända i samtliga ämnen och därmed få behörighet till alla nationella gymnasieprogram. Fotbollen är ett medel för att motivera ungdomar till att lyckas med sina studier. Elever vid Malmö FF:s Fotbollsakademier uppvisar mycket goda studieresultat. 

Tidsplan

I informationsfoldernPDF (pdf, 1 MB) finns en tidsplan med datum för bl a informationsmöten och provspel.

 

Intresseanmälan och skolval

Det är viktigt att du läser igenom instruktionernaPDF (pdf, 500.8 kB) innan du fyller i din intresseanmälanPDF (pdf, 300 kB).

  • Om du redan går på Västerskolan och vill gå kvar där oavsett om du blir antagen till Fotbollsakademin eller inte, räcker det med att du skickar du in blanketten för intresseanmälan. Du behöver alltså inte skicka in någon annan skolvalsblankett.
  • Om du går på en annan grundskola, skickar du in blanketten för intresseanmälan. Du måste ange om du vill gå på Västerskolan oavsett om du blir antagen till Fotbollsakademin eller inte.
  • Om du går på en annan grundskola och vill vara kvar på den skolan, om du inte blir antagen till Fotbollsakademin, svarar du ja på frågan "Elevens ansökan om att få byta skola till Västerskolan 7-9 återtas om eleven ej blir antagen till MFF:s Fotbollsakademi" på blanketten för intressenamälan.
  • Om du går på en annan grundskola och inte vill vara kvar på den skolan, om du inte blir antagen till Fotbollsakademin, svarar du ja på frågan "Elevens ansökan om att få byta skola till Västerskolan 7-9 återtas om eleven ej blir antagen till MFF:s Fotbollsakademi" på blanketten för intressenamälan. Du måste då även skicka in en annan skolvalsblankettPDF (pdf, 204.9 kB), där du anger vilken skola, som du i så fall önskar gå på.

 

Frågor kring Fotbollsakademin

I informationsfoldernPDF (pdf, 1 MB) finns kontaktuppgifter till rektor, fotbollsinstruktörer på Västerskolan och Malmö FF, om du har frågor kring Fotbollsakademin.

 

Sidan uppdaterades 2017-11-20 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube