Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Köhandläggare enskild verksamhet:
Anette Larsson
Telefon 0451-26 72 43

Köhandläggare kommunal verksamhet:

Tina Nyberg

Telefon 0451-26 72 02

Agneta Pettersson
Telefon 0451-26 87 62

Skicka ett meddelande till:

Avgifter och regler

Hässleholms kommun använder sig av maxtaxa vilket betyder att avgiften aldrig kan överstiga ett maxbelopp, för närvarande 1 362 kr/månad.

Ny maxtaxa 2017

Ny maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem gäller från 170101. Inkomsttaket höjs till 45 390 kronor per månad. Se de nya avgifternaPDF (pdf, 82.1 kB) från och med 2017-01-01 längst ned på sidan under Mer information.

 

Maxtaxa

Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller för både kommmunala och enskilda verksamheter. Avgiften är inkomstrelaterad.


För att du ska få rätt avgift måste du lämna en inkomstuppgift.PDF (pdf, 182.4 kB) Du kan välja att inte uppge någon inkomst. Då godkänner du att betala den högsta avgiften (maxtaxan).


Avgiften betalas under hela året, även när barnet är ledigt från förskolan, den pedagogiska omsorgen eller fritidshemmet. Barn mellan 3 och 5 år och barn i behov av särskilt stöd betalar en lägre avgift under perioden september-maj.


Här kan du läsa om hur du gör för att få räkningen direkt till din Internetbank.


Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy.


Om du får ändrad inkomst

När hushållet får ändrade inkomster och det påverkar avgiften är det viktigt att du så snart som möjligt lämnar in en ny inkomstuppgift.


Sidan uppdaterades 2017-05-24 av Gunvor Borre

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube