Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00


Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon: 0451-26 77 31


Bitr förvaltningschef

Rolf Bengtsson

Telefon: 0451-26 84 83


Skicka meddelande till

Korttidsvikariat

Är du intresserad av att vikariera inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter? Här hittar du viktig information och har möjlighet att fylla i en intresseanmälan.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklasser, grundskolor, särskolor, gymnasieskolor och kulturskolan i Hässleholms kommun. Vår vision är att alla barn och ungdomar ska bli sitt bästa.

 

Korta vikariat

Ibland behöver vi personal för korta vikariat inom olika yrkesområden. Att skicka in en intresseanmälan innebär inte att du är inskriven som vikarie, utan enbart att du har visat intresse för att arbeta inom vår verksamhet. För att bli inskriven i vikariedatabasen krävs ett personligt möte, som förvaltningen tar initiativ till. När vi behöver nya vikarier tar vi kontakt med de sökande, som vi bedömer vara lämpliga för vikariaten.

 

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att vikariera inom förskola, skola och/eller fritidshem, fyller du i en intresseanmälanöppnas i nytt fönster här på webbsidan. Dina uppgifter sparas i ett år. Sedan måste du fylla i en ny intresseanmälan, om du fortfarande är intresserad av att arbeta som vikarie hos oss. 

 

Utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister

Enligt lag ska alla, som erbjuds ett arbete inom förskola, skola och fritidshem, uppvisa ett registerutdrag från polisens
belastningsregister.

 

Här hittar du information om och blankett för ansökan om utdrag ur Polismyndighetens belastningsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för dig, som ska arbeta i förskola, skola och fritidshem.

 

Hantering av dina personuppgifter

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda den enskilda personens integritet. De uppgifter, som du lämnar i samband med din intresseanmälan, kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen för administration av din anmälan. Uppgifterna är tillgängliga för medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar med rekrytering av personal. Uppgifterna kommer inte att användas för andra ändamål.

 

Du har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per år skriftligt begära ett registerutdrag, som visar om du finns med i våra register och i så fall vad det står om dig. Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig, har du rätt att begära rättelse.

 

Mer information

Har du frågor, som rör vikariat, är du välkommen att maila till vikariat.buf@hassleholm.se. 

Sidan uppdaterades 2016-10-03 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube