Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Nya hastigheter

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.

De nya jämna hastigheter i Hässleholm är uppskjutet tillsvidare. Ett förslag arbetades fram under 2016 men detta har inte antagits. Anledningen är följande beslut:

Tekniska nämnden avvaktar regeringsbeslut gällande redovisning av regeringens uppdrag till Trafikanalys att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna, inklusive finansiella och legala sådana, av sänkt bashastighet. I uppdraget ingår även att analysera alternativ till generell sänkning av bashastigheten, i syfte att ge möjligheter till sänkta hastigheter i tätort. Trafikanalys ska redovisas till Regeringskansliet senast 2017-10-20.

 

Det går att läsa det senaste förslaget härPDF (pdf, 444.7 kB) 

och ni kan också titta på hastighetskartanPDF (pdf, 10.5 MB).

Sidan uppdaterades 2016-12-06 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube