Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Trafikplan för Hässleholms stad

  • Ingen giltig användare vald.

Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har tillsammans med Sweco Society AB tagit fram ett förslag till trafikplan för Hässleholms stad. Under perioden 6 april – 19 maj finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Trafikplanen ska visa hur trafiken och trafiksystemet i staden kan och bör utvecklas till år 2030. Trafikplanen ska vara underlag till det pågående arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Hässleholms stad. Trafikplanen ska dessutom vara en handlingsplan med åtgärdsförslag.

 

OBS Tiden för att lämna synpunkter på förslaget till trafikplan för Hässleholms stad förlängs till och med den 20 juni 2017.  Remissperioden pågår mellan 6 april – 19 maj 2017 med möjlighet att ta del av remisshandlingen och lämna synpunkter på förslaget. Under remisstiden finns förslaget utställt i Stadshusets foajé.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till byggnadsnamnden@hassleholm.se eller till Hässleholms kommun, Byggnadsnämnden, 281 80 Hässleholm, senast den 20 juni 2017.


För mer information om förslaget, kontakta:

planarkitekt Johanna Karlsson, 0451- 26 83 81, johanna.karlsson@hassleholm.se

 

Handlingar

Sidan uppdaterades 2017-05-17 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube