Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Trafikplanering

  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun arbetar med framtagande av en trafikstrategi som skall omfatta hela kommunen och en trafikplan för Hässleholms stad.

Trafikstrategi

Syftet med en trafikstrategi är att tala om i vilken riktning kommunen vill se trafikutvecklingen inom kommunen fram till år 2030. I trafikstrategin presenteras en framtidsvision och ett antal utmaningar och strategier för inriktning och prioritering mellan olika trafikslag.

 

Trafikplan för Hässleholms stad

Syftet med trafikplanen är att uppfylla trafikstrategin, ligga som stöd för framtida ut/ombyggnad samt vara underlag till den fördjupade översiktplanen för Hässleholm stad.

 

Förslag till trafikplan är just nu ute på remiss till och med 19 maj 2017. Läs mer. OBS Tiden för att lämna synpunkter på förslaget till trafikplan för Hässleholms stad förlängs till och med den 20 juni 2017.

 

Nedan kan du titta på Hässleholms kommuns gällande trafikplan i sin helhet, med ritningar och handlingar. Trafikplanen är fastställd av tekniska nämnden 2005-05-19.


Hässleholms stad, ritning 1, TP 2005PDF (pdf, 779.5 kB)
Övergripande GC-nät, ritning 2, TP 2005PDF (pdf, 880.1 kB)
Busslinjer, ritning 3, TP 2005PDF (pdf, 860.9 kB)
Ringleder, ritning 4A, TP 2005PDF (pdf, 870 kB)
Övergripande gatunät, ritning 4B, TP 2005PDF (pdf, 841.7 kB)
Parkering, ritning 5, TP 2005PDF (pdf, 243.8 kB)
Rek färdvägar, ritning 6, TP 2005PDF (pdf, 140.7 kB)
Buller, ritning 7, TP 2005PDF (pdf, 784.4 kB)
RitningsförteckningPDF (pdf, 48.9 kB)

Trafikplan handlingarPDF (pdf, 246.6 kB)

 

Trafikregler

Kommunen upprättar och beslutar om lokala trafikföreskrifter i Hässleholms kommun.

Dessa föreskrifter kan du hitta på transportstyrelsens rikstäckande databas för lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2017-05-17 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube