Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Trafiken i siffror

  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun och Skånetrafiken följer årligen upp trafikutvecklingen i kommunen.

Enligt den resvaneundersökning som Region Skåne har genomfört 2007 samt 2013 reser kommuninvånaren främst med bil. 2013 gjordes 68 procent av alla resor med bil, 16 procent med cykel eller till fots och 13 procent med kollektivtrafik. För resor kortare än en kilometer tar 40 procent fortfarande bilen, 18 procent cyklar och 39 procent går. Jämförs resultatet med det 2007 så har det skett en svag ökning med andelen bil– och kollektivtrafikresor och en svag minskning av andelen resor till fots eller cykel.

Färdmedelsfördelning

Kollektivtrafiken fortsätter att öka kraftigt i Hässleholms kommun, enligt statistik från Skånetrafiken. Under 2016 gjordes sammanlagt över 640 000 resor med stadsbussarna i Hässleholm och 2016 hade vi en ökning på ca 11%. Ett sammarbete är påbörjat mellan Skånetrafiken, kommunen och Nettbuss för att ytterligare förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik.


Cykeltrafiken i Hässleholm har tyvärr minskat lite enligt resvaneundersökningen. Idag görs inga trafikräkningar på cykeltrafiken i Hässleholm.


Biltrafiken på kommunens gator ökar fortsatt. Under 2016 ökade biltrafiken med 13%. Störst trafikflöden ser vi på våra infartsvägar Kristianstadsvägen, Stobyvägen, Vankivavägen, Kristianstadvägen, Helsingborgsvägen och Viaduktgatan.

Sidan uppdaterades 2017-02-09 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube