Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Stadsutveckling

  • Ingen giltig användare vald.

Under 2017 kommer Hässleholms centrum att byggas om. Fotgängare och cyklister prioriteras och målet är att locka fler människor att upptäcka och uppleva centrum. Efter ombyggnationen blir det enklare och tryggare att röra sig mellan Resecentrum och stadens centrum. Men också mer njutbart med fler promenadstråk och platser för paus och umgänge.

Ombyggnad i tre etapper

Entreprenadarbetet inleddes i februari 2017 och i december blir det nyinvigning av centrum. Ombyggnationen beräknas pågå i cirka tio månader och är uppdelat i tre etapper. För att underlätta framkomligheten i centrum har arbetet delats upp i olika byggområden. 

 

Etapp A består av ombyggnad av södra delen av Järnvägsgatan, mellan Första Avenyen och Andra Avenyen. Denna etapp inleddes i mars och avslutas i maj. Här kan du läsa med om etapp A.

 

Etapp B består av ombyggnad av Första Avenyen samt norra delen av Frykholmsgatan och beräknas pågå från maj till augusti. Här kan du läsa mer om etapp B.

 

Etapp C består av ombyggnad av norra delan av Järnvägsgatan, mellan Tingshusgatan och Första Avenyen, och beräknas pågå från augusti till november. Här kan du läsa mer om etapp C.

 

Arbetet sker genom ett nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen där stadbyggnadskontoret bevakar gestaltningsfrågor och tekniska förvaltningen bevakar trafikfrågor samt projektleder byggarbetet. 

Karta över Järnvägsgatan och Första Avenyeni Hässleholm som kommer att byggas om.

Bilden visar det område som ska byggas om under 2017. Klicka för större bild.

En omgestaltning av centrum

Omgestaltningen har arbetats fram tillsammans med ett team av landskapsarkitekter, trafikplanerare och markprojektörer. Inspiration har delvis hämtats från tidigare framtagna förslag, och juryutlåtandet från "Arkitekttävling i Hässleholms stadskärna 2012".

 

Ytan utanför Resecentrum är kärnan i omgestaltningen där mönsterlagd natursten och markbelysning ger känslan av ett spårområde på en bangård. Första Avenyens gågata förlängs hela vägen fram till stationen. För att minska trafikmängden och underlätta för kollektivtrafiken enkelriktas Järnvägsgatan för personbilar.

 

På Första Avenyen flyttas träden in mot mitten vilket gör det möjligt för trädkronorna att breda ut sig. Samtidigt breddas trottoaren med en möblerbar zon vilket underlättar för uteserveringar och andra handelsaktiviteter. Mellan några av träden placeras lekfulla möbler, som exempelvis fjärrvärmeuppvärmda sittstenar.

Illustration: COWI AB

Utanför Resecentrum växer en ny mötesplats fram. Här blir det möjligt att sätta sig och ta del av reseinformation på skärmar, vilket gör det lättare för resenärer att vistas utanför stationsbyggnaden.

Illustration: COWI AB

Vy över Första Avenyen/Stortorget.

Illustration: COWI AB

Första Avenyens gågata förlängs ända fram till stationsområdet.

Illustration: COWI AB

Järnvägsgatan enkelriktas för personbilstrafik i södergående riktning. Cyklister får en enklare och säkrare tillvaro med en ny cykelbana längs Järnvägsgatan. I varje ände av stationsområdet byggs det större cykelparkeringar och en serviceanläggning för cyklar:

Illustration: COWI AB

Första Avenyens trottoar breddas med en möblerbar zon vilket underlättar för uteserveringar och andra handelsaktiviteter.

Sidan uppdaterades 2017-09-12 av Emma Ragnarsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube