Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Pollare eller vägräcken?

  • Ingen giltig användare vald.

Tekniska förvaltningen kommer nu i vinter att fräscha upp cykelbanan längs Stobyvägen efter grävningen av fiber. Längs Stobyvägen kommer vissa räckespartier att monteras bort eftersom de är gamla. Istället kommer de ersättas med pollare av ek.

Mer stadsgata än transportled

Genom att ta bort räcket och sätta pollare får vägen en annan karaktär som mer liknar en stadsgata än som tidigare en transportled. Karaktären på vägen påverkar trafikrytmen och kan leda till att den bli lugnare. Detta ställer högre krav på bilister att vara mer uppmärksamma och hålla hastigheten, vilket vi såklart alltid vill uppmuntra till.


Idag korsar många Stobyvägen trots att vi har räcken genom att hoppa över dem. Med pollare blir det möjligt att som fotgängare på egen risk korsa Stobyvägen precis som på alla andra gator i staden, och det gör vägen mer tillgänglig för oss alla.

 

Räcken på rätt ställen

Vi använder räcken vid stora höjdskillnader för att förhindra fallolyckor, längs trafikleder med höga hastigheter eller i smala sektioner för att inte riskera att man snubblar ut i körbanan.

 

Däremot finns det flera anledningar till att inte ha räcken längs med gångbanor. Räcken är dyra att underhålla och byta ut jämfört med pollare. Räcken viker sig även lättare än en pollare om de blir påkörda och är på så sätt inte ett skydd för oskyddade trafikanter. Dessutom kan räcken ge billisterna en falsk trygghet vilket gör att man ofta kör fortare än vad som är lämpligt. Det leder i sin tur till större osäkerhet på de ställen där man kan korsa vägen idag och även problem med buller.

 

Räcke kvar vid busshållplatser

Men räcken kommer ändå att finnas kvar vid vissa ställen som skolskjutshållplatser och över bron. Vid busshållplatserna upphåller sig många barn i väntan på bussen och ibland kan det bli trångt där. För att undvika att någon blir knuffad ut i körbanan framför bussen behålls räckena här.

Vad är en pollare?

Det är en fysisk avskiljare, i form av en liten stolpe, som man kan använda i den offentliga miljön för att exempelvis avskilja motorfordon från vissa ytor. De kan vara utformade på olika sätt, t ex i ek eller gjutjärn. De kan även vara påkörningsbara eller fasta.

Pollare Stobyvägen

Sidan uppdaterades 2016-11-29 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube