Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Pågående projekt

  • Ingen giltig användare vald.

Här presenteras några av Tekniska förvaltningens pågående projekt i kommunen.

2017

  • v. 45-46
    Från Tingshusgatan och Järnvägsgatan till Viaduktgatan kommer det att asfalteras om. Vi bygger även en gång och cykelväg på den västra sidan upp mot Tekniska skolan. Tingshusgatans del mellan Järnvägsgatan till Frykolmsgatan asfalteras samtidigt om då den är i dåligt skick. Detta medför begränsad framkomlighet under tiden arbetet pågår.

    Belysning kommer att förstärkas med LED-belysning på övergångsställen och under järnvägsbron. På gångytan framför fastigheten på östra sidan innan järnvägsbron byts den befintliga plattytan ut till samma sort som på den nya delen av Järnvägsgatan söder ut. Gamla planteringar kommer också att bytas ut mot nya vid trappan upp till Viaduktgatan för ökad trygghetskänsla.

 

Öppna kartan - asfaltering Jvg i pdf

karta, järnvägsgatan, asfaltering


 

  • Kanslihusvägen, till hösten, ny gång -och cykelväg från befintlig gång -och cykelväg ute vid färisten, till och med kompanivägen.

 

  • Ombyggnad av Lövgatan i samband med Hesslehems nybyggnation. Våren 2018.

 

  • Hovdalavägen, ombyggnad mellan Grönängsplanrondellen och järnvägsviadukt, senare i höst.


  • Målning av belysningsstolpar på Röinge, Ekgatan m.fl.

 

Ombyggnad av Hässleholms centrum

Just nu håller vi på med en ombyggnad av Hässleholms centrum. Läs gärna mer här.

Gång -och cykelväg på Norra Kringelvägen/underhållsdepån i Kärråkra

Region Skåne planerar att bygga en underhållsdepå för tågvagnar. I samband med detta kommer Hässleholms kommun bygga om en korsning samt förse Norra Kringelvägen med en gång- och cykelbana. Korsningen kommer att byggas först och möjliggöra byggnationen av depån. Efter detta kommer cykelbanan att byggas. Kommunen väljer att bygga cykelbanan efter Region Skånes projekt då man inte vill få cykelbanan sönderkörd av byggtrafik. Tillfälliga åtgärder kommer istället göras under byggtiden för att förbättra trafiksäkerheten.

Sidan uppdaterades 2017-11-02 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube