Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Gräva och schakta: Tillstånd

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.

För att få gräva i kommunens mark, måste ansökan om grävtillstånd göras.

Avgift för ansökan

Från och med 2017-09-18 kommer Hässleholms kommun att ta ut en avgift på 1500 kr för att handlägga ansökningar om grävtillstånd enligt beslut i Kommunfullmäktige. Avgiften gäller även så kallade akuta grävningar som meddelas till kommunen i efterhand. Faktura på avgiften skickas ut så snart som möjligt efter att ansökan kommit in till kommunen.

Vid nedläggning av fiber ska samförläggning ske med kommunens fiberorganisation, Fibernätet i Hässleholm. Beställning görs till fiber.info@hassleholm.se


Blankett för ansökan om grävtillståndPDF (pdf, 298.9 kB)

Blankett för trafikanordningsplanPDF (pdf, 115.8 kB)

Information om grävbestämmelserPDF (pdf, 571.2 kB)


Med ansökan skall alltid bifogas en karta/ritning och en trafikanordningsplan. Gäller det nedläggning av fiber, ska även handling från kommunens fiberorganisation bifogas, som visar att samförläggning kommer att ske.

 

Om inlämnad ansökan är komplett och ingen fördjupad utredning behöver göras är handläggningstiden ca 10 dagar. Avser ansökan ett större område är handläggningstiden längre.


Vid akuta grävningar (till exempel vattenläckor) kan ansökan om grävtillstånd lämnas i efterhand.


Ansökan skickas till:

Sidan uppdaterades 2017-11-23 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube