Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Trafik och gator

Öppettider

Reception

måndag-torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

Karta

  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholm växer och förväntas växa ytterligare framöver. Det finns ett stort behov av att hantera befintlig och framtida trafik i kommunen. Även vår omvärld förändras med nya utmaningar och ny teknik. Hässleholms kommun ska bidra till att tillväxten sker på ett långsiktigt hållbart sätt, med en god samhällsutveckling och hållbara transporter.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-21 att uppdra åt tekniska avdelningen, numera tekniska förvaltningen, att utveckla ett styrdokument för kommunens trafiksystem i form av en trafikstrategi. Läs mer om hur detta arbete fortgår samt om gällande trafikplan från 2005 under trafikplanering. Under avsnittet trafiken i siffror kan du läsa mer om hur vi faktiskt reser idag

 

Störst i Skåne

Hässleholm är Skånes till ytan största kommun. Kommunen består till stor del av landsbygd med Hässleholms stad i mitten och flertalet tätorter runt om. Kommunen har bildats genom en sammanslagning av flera mindre kommuner vilket gör att det finns många viktiga tätorter för kommuninvånarna.

 

I Hässleholms kommun bor drygt 50 000 invånare och ca 11 000 personer arbetspendlar dagligen till och från kommunen, vilket ställer stora krav på trafiksystemet. Vi försöker ständigt förbättre vårt trafiksystem, läs mer om vad vi gör just nu under pågående projekt.

 

I kommunen finns flera väghållare: Hässleholms kommun, Trafikverket samt enskilda väghållare. Kommunen väghåller främst vägar och gator i tätorter medan Trafikverket ansvarar för större vägar som ofta kopplar ihop olika samhällen. De enskilda vägarna är ofta mindre vägar på landsbygden som underhålls av vägsamfälligheter.

Sidan uppdaterades 2017-09-20 av Annika Birgersson

Karta

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube