Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Utvecklingsstrateg

Richard Heingard

Telefon: 0451- 26 82 48 


Skicka meddelande till

Höghastighetståg och Sverigeförhandlingen

  • Ingen giltig användare vald.

Förberedelserna pågår för att bygga en ny järnväg för höghastighetståg och snabbtåg i Sverige. Förslaget är att den nya stambanan ska dras genom vår kommun och att Hässleholm får en höghastighetsstation. Här kan du läsa om Sverigeförhandlingen och kommunens arbete.

Vad är Sverigeförhandlingen?

Regeringen har inlett ett arbete för att Sverige ska bygga en ny järnväg för nationella höghastighetståg och regionala snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö. Höghastighetstågen ska kunna köra i 320 kilometer i timmen, vilket ger en restid mellan Stockholm och Malmö på 2,5 timmar. År 2035 ska järnvägen vara klar för trafik.

 

Sverigeförhandlingen är en viktig del av detta arbete. Sverigeförhandlingen är en förhandlingsorganisation som regeringen har tillsatt för att utreda och förhandla fram en stäckning av den framtida stambanan för höghaghastighetståg genom Syd- och Mellansverige.

 

Sverigeförhandlingens uppdrag

Uppdraget är att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet. Man ska ta fram förslag för finansiering, en utbyggnadsstrategi och hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska åka in i städerna. I förhandlingen ingår också lösningar för fler bostäder och cykelvägar i regionerna längs höghastighetsjärnvägen. Därav består Sverigeförhandlingens arbete till stor del av dialog och förhandling med berörda kommuner.

Hässleholms kommuns roll

Sverigeförhandlingen föreslår att Hässleholm C ska bli en av stationerna längs den nya stambanan för nationella höghastighetståg och regionala snabbtåg. Hässleholms kommun har därför haft samtal och förhandlingar med Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner under våren. Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S), kommunchef Bengt-Arne Persson och utvecklingsstrateg Richard Heingard har representerat kommunen vid dessa tillfällen.

Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen, och kommunalråd Lena Wallentheim (S).

Överenskommelse

Ett resultat av förhandlingarna presenterades på en presskonferens den 16 juni i samband med ett symboliskt handslag. Handslaget mellan Lena Wallentheim från Hässleholms kommun och Catharina Håkansson Boman från Sverigeförhandlingen, representerar den överenskommelse som kommer att ligga till grund för de avtal som ska skrivas längre fram i processen. Överenskommelsen gäller dels byggande av bostäder i Hässleholm och Kristianstad och dels hur Hässleholms kommun ska bidra till finansieringen av den nya järnvägen och stationen för höghastighetsstation i Hässleholm. Läs mer om överenskommelsen i nyhetsarkivet.

 

Projektorganisation

Hässleholms kommun har en projektorganisation som arbetar med de frågor som berör satsningen på den nya stambanan och de möjligheter och utmaningar som den innebär för vår kommun. Efter hand kommer olika arbetsgrupper bildas för att utreda mer specifika frågor.

 

Hässleholms höghastighetsstation

En höghastighetsstation i Hässleholm skulle få ett stort upptagningsområde för byten till och från den nya stambanan. Hässleholm har anslutningar i fem riktningar med goda kopplingar till nordöstra och nordvästra Skåne, Blekinge, södra Småland och, med en framtida förlängning av Pågatågstrafiken, även till södra Halland.

 

Studier visar att det är fullt möjligt, och dessutom kostnadseffektivt, att dra stambanan genom Hässleholm. En sträckning genom Hässleholm ger även Skåne Nordost och tillväxtregionen Kristianstad - Hässleholm stora möjligheter till tillväxt och regional utveckling. Det innebär vinster som fler bostäder, bättre möjligheter för arbetsmarknad och ett hållbart resande. Läs mer i foldern "Hässleholm höghastighetstågstation".PDF (pdf, 9.1 MB)

 

I filmen "Byggstart Sverige" från Region Skåne kan du ser mer om vilka fördelar en höghastighetsstation kan innebära.

Var ska tågen gå?

Det är inte bestämt var den nya järnvägen för höghastighetståg ska gå och arbetet med att ta fram olika förslag på sträckningar har bara börjat. Trafikverket har genom Sverigeförhandlingen fått i uppdrag att utreda olika alternativ för att komma fram till ett förslag där det är lämpligast att dra järnvägen mellan Jönköping och Malmö samt mellan Jönköping och Göteborg. I utredningarna tittar Trafikverket dels på landskapets egenskaper, och dels på möjliga tekniska lösningar och passering genom städer. Utredningarna, eller åtgärdsvalsstudierna som de också kallas, genomförs enligt vissa steg som du kan läsa mer om på Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Intern utredning

Samtidigt som Trafikverket genomför sina utredningar av sträckningsalternativen mellan Jönköping och Malmö gör vi på kommunen egna utredningar för att säkerställa att kommunens förutsättningar tas till vara på ett så bra sätt som möjligt. Även denna utredning är i ett tidigt skede och först under sen höst beräknar man ha ett antal alternativ på dragningen av den nya järnvägen genom vår kommun. Alternativen kommer då att bestå av breda korridorer där flera olika sträckningar är möjliga. Först under 2017 beräknar vi ha kommit fram till ett förslag på sträckning som vi rekommenderar.  

Foto: Johan Funke

Nuläge hösten 2016

Efter det symboliska hanslaget den 16 juni fokuserar arbetet nu på att utreda och undersöka olika möjligheter. Handslaget ligger till grund för de avtal som kommer att skrivas med Sverigeförhandlingen, och de beräknas vara klara tidigast årsskiftet 2016/2017. Först efter att avtalen är skrivna med Sverigeförhandlingen är det aktuellt med avtal om genomförandet med Trafikverket. Innan dess krävs bland annat ordentliga utredningar om sträckningsalternativ i, och kring, Hässleholm och detta arbete pågår för fullt just nu.

Sidan uppdaterades 2016-10-04 av Emma Ragnarsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube