2015-03-29

Välkommen till Röinge skola!

Röinge skola
Foto:Ulla Linderberth

Röinge skolas ledmotiv

  • Att se och respektera varandra.
  • Att arbeta för demokrati och delaktighet.
  • Att skapa trygghet och stimulerande lärandemiljö inne och ute.
  • Att skapa meningsfyllda lärandeprocesser som ger eleverna färdigheter och verktyg för att kunna reflektera, analysera och dra egna slutsatser.

Detta gör vi genom:

  • att arbeta tematiskt och med att träna basfärdigheter,
  • att eleverna arbetar i olika gruppkonstellationer,
  • att vi har gemensamma temadagar för hela skolan, där äldre elever tar ansvar för yngre.
Kontakt

Besöksadress:
Blåbärsstigen
281 37 Hässleholm

Tfn: 0451-26 84 62
Fax: 0451-848 77

Rektor
Peter Jönsson
Tfn: 0451-26 84 57

Postadress:
Box 254
281 23 Hässleholm

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX