Officiell anslagstavla
Hässleholms kommun (test)

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 25 september 2017, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Ett annat ärende
  5. Ett ärende till
  6. Ytterligare ett ärende
  7. Ännu ett ärende... 

Protokoll

 

 1. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 11 december 2017

  Justeringsdatum: Tisdagen den 19 december 2017

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 20 december 2017

  Överklagas senast: Onsdagen den 10 januari 2018

 2. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 september 2017

  Justeringsdatum: Måndagen den 2 oktober 2017

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 oktober 2017

  Överklagas senast: Måndagen den 16 oktober 2017

 3. Socialnämnden

  Plats: Stora rummet

  Tisdagen den 5 september 2017

  Justeringsdatum, tisdagen den 12 september 2017

  Länk till protokolletPDF (pdf, 564.9 kB)

  Överklagas senast, måndagen den 26 september 2017

 4. Barn och utbildningsnänden

  Plats: Skolan

  Tisdagen den 5 september 2017

  Justeringsdatum, tisdagen den 12 september 2017

  Länk till protokolletPDF (pdf, 564.9 kB)

  Överklagas senast, måndagen den 26 september 2017

 5. Omsorgsnämnden

  Plats: Hagalid storstugan

  Tisdagen den 5 september 2017

  Justeringsdatum, tisdagen den 12 september 2017

  Länk till protokolletPDF (pdf, 564.9 kB)

  Överklagas senast, måndagen den 26 september 2017

Övriga

tillkännagivande 

 1. Tillkännagivande av Länsstyrelsen angående tillkännagivande

  Träder i kraft måndagen 2 november 2017

  Kommunen tillkännager att Länstyrelsen har tillkännagivit att Länsstyrelsens kungörelser skall tillkännages här.