Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 

 1. Byggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 mars 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 15 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 16 mars 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 6 april 2018

  Länk till byggnadsnämndens protokoll

 2. Byggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 mars 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 15 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 16 mars 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 6 april 2018

 3. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 7 mars 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 14 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 mars 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 6 april 2018

 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 57-59, 64

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 14 mars 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 14 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 mars 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 6 april 2018

 5. Byggnadsnämnden § 48

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 mars 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 4 april 2018

  Länk till byggnadsnämndens protokoll 2018-03-13 § 48

 6. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 mars 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 4 april 2018

 7. Kulturnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 28 februari 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 9 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 13 mars 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 5 april 2018

 8. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 28 februari 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 9 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 12 mars 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 3 april 2018

 9. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 1 mars 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 5 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 6 mars 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 27 mars 2018

 10. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 26 februari 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 6 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 6 mars 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 28 mars 2018

 11. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 februari 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 1 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 2 mars 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 23 mars 2018

 12. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 februari 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 2 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 2 mars 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 27 mars 2018

 13. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Måndagen den 26 februari 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 2 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 2 mars 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 26 mars 2018

 14. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 februari 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 27 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 28 februari 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 21 mars 2018

 15. Barn- och utbildningsnämdens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 15 februari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 26 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 27 februari 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 20 mars 2018

 16. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 21 februari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 26 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 27 februari 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 13 mars 2018

 17. Socialnämnden 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 20 februari 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 23 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndgen den 26 februari 2018

  Överklagas senast: Måndagen 19 mars 2018

Övriga

tillkännagivande 

 1. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.