Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985


Chef olycksförebyggande verksamhet

Kajsa Hermansson

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Tillfällig övernattning

Övernattning i skolor, förskolor och andra liknande typer av lokaler blir allt vanligare och ofta är det i samband med evenemang som den tillfälliga övernattningen sker.

Räddningstjänsten genomför tillsyner enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor på dessa lokaler. Problemet som uppstår är att brandskyddets skälighet värderas utifrån att de personer som befinner sig i lokalerna förväntas vara vakna vilket inte är fallet vid tillfällig övernattning. Då lokalerna inte är avsedda för denna typ av verksamhet kan brandskyddet kräva förbättring för att tillfällig övernattning ska kunna ske. Det ska även finnas en speciell organisation vid de tillfälliga övernattningarna.


I länken nedan anges de krav som räddningstjänsten ställer på lokalen och de ansvarig vid tillfällig övernattning.

 

PM Tillfällig övernattningPDF (pdf, 132.2 kB)

Sidan uppdaterades 2017-10-19 av Carina Nilsson

  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube