Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Stöd och behandling,Barn och familj - Barn- och ungdomssupporten

Verksamhetschef

Gunnel Nordin

Telefon: 0451-26 88 83


Enhetschef

Tina Strömberg

Telefon: 0451-26 70 45

Besöksadress:

Barn- och ungdomssupporten, Ringgården

Källarbacksvägen 5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 39 Hässleholm

Drog- och brottsförebyggande samordnare

Anna Sjöholm

Telefon: 0451-26 74 60

Skicka ett meddelande till:

Samverkan Polis och Hässleholms kommun

Polisen och kommunens samverkan illustreras bland annat genom en samverkansöverenskommelse. En utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen är så kallade medborgarlöften. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Hässleholms kommun och lokalpolisområde Hässleholms samverkansöverenskommelse


Syftet med överenskommelsen är att främja, utveckla samt fördjupa samarbetet mellan kommun och polis. Målet är att uppnå ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen genom ett långsiktigt samarbete mellan kommun och polis. De huvudsakliga dragen i samverkansöverenskommelsen är följande:

  • Kommun och polis ska samverka med förebyggande insatser gällande alkohol-, narkotika-, dopning- samt tobaksfrågor (ANDT-frågor).
  • Kommun och polis ska samverka vid situationsanpassade insatser såsom inbrott, skadegörelse, ordningsstörningar, trafikförseelser, m.m.
  • Kommun och polis ska samverka i värnandet av demokratin samt det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.


Medborgarlöften

 

Medborgarlöften är en utveckling och förstärkning av tidigare samverkansöverenskommelser. Arbetsmetoden handlar i hög utsträckning om medarbetardialog, medborgardialog och kommunikation. Medborgarlöften innebär att polisen, i samarbete med kommunen och andra lokala aktörer, tar fasta på medborgarnas erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet, genom så kallade medborgardialoger. Tillsammans med interna medarbetardialoger och andra befintliga kunskaper hos polisen, kommunen och andra samverkansparters, ligger dessa sedan till grund för de medborgarlöften som polisen avger.

 

Syftet med medborgarlöften är att:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

 

Medborgardialoger är inget nytt utan samtal pågår ständigt mellan kommunens politiker och medborgare. Under Kommun och politik -> Politik och demokrati går det att läsa mer om dessa medborgardialoger.

 

Medborgardialog 2017

 

Under 2016 bjöd Polisen tillsammans med kommunen som samverkanspart in till medborgardialoger. Dessa syftade till att samla in underlag för trygghets- och brottsförebyggande arbete. Nu bjuder Polisen, tillsammans med kommunen som samverkanspart, in till medborgardialoger igen. Samtliga träffar är mellan kl 15 och 18.

 

Varmt välkomna!


Medborgardialoger 2017

Plats

Datum

Hässleholm, Stortorget

16/10

Tyringe, torget

23/10

Bjärnum, vid ICA

8/11

Vinslöv, torget

13/11

Vittsjö, p-plats Sjöstugan

20/11

Hästveda, torget

22/11

Sösdala, torget

29/11


Sidan uppdaterades 2017-10-11 av Anna Sjöholm

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube