Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00


Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

Familjehem

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.
Fotograf: Jörgen Alström

Foto: Jörgen Alström

Att vara familjehem hos oss är att vara ett hem som öppnar sin famn och sitt hem för ett ensamkommande barn. Hur länge barnet bor i sitt familjehem kan variera. I vissa fall är det under hela uppväxten och i andra för en kortare period.

För varje barn som flyttar till ett familjehem görs en bedömning och planering kring hur lång tid barnet kommer att bo i sitt familjehem. Det är inte alltid som dessa planer går att följa hela vägen ut då förhållanden förändras under tidens gång.

 

Ett familjehem kan se ut på många olika sätt, det finns inga färdiga mallar. Det finns allt från ensamstående till stora familjer som valt att bli familjehem. Vi behöver många olika sorters familjehem och vi vill gärna ha familjer med invandrarbakgrund. Det måste dock finnas tid och ork i familjen för att ta emot ytterligare en person.

 

Hur blir man familjehem?

De som vill bli familjehem måste utredas och bli godkända. En utredning görs av två familjehemssekreterare. I utredningen ingår flera samtal och ett hembesök. Har ni biologiska barn som bor hemma vill vi träffa dem. Vi hämtar in utdrag från polisen, försäkringskassan samt social- och kronofogderegister.


All information sammanställs i en familjehemsutredning som avslutas med en bedömning om familjen är lämplig. När en familj godkänts som familjehem matchas denna med en ungdom av familjehemssekreterare och socialsekreterare. Därefter beslutar Socialnämnden om placeringen.

 

Vad ingår i uppdraget?

Att vara familjehem innebär samarbete med socialtjänst, god man/särskild förordnad vårdnadshavare, skola, andra myndigheter respektive barnets nätverk för att ge barnet en så bra uppväxt så möjligt.

 

Ensamkommande barn placerade i familjehem ska ges möjlighet att hålla kontakten med föräldrar och andra viktiga i sitt nätverk oavsett om de befinner sig i Sverige eller i hemlandet. Det ingår i familjehemmets uppdrag att uppmuntra denna kontakt.

 

Ekonomisk ersättning

Den ekonomiska ersättningen ett familjehem får består av en omkostnads del och en arvodes del.

 

Omkostnaden är skattefri och ska täcka utgifterna för mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter samt annat som ett barn behöver.

 

Arvodet är skattepliktigt och är en ersättning för uppdraget.

 

Arvode- och omkostnadsersättningen utgår från Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.

 

Handledning och utbildning

Som familjehem erbjuds man kontinuerlig handledning, individuellt eller i grupp. Handledningen ges av familjehemssekreterare. Några gånger per år erbjuds familjehemmen utbildning och föreläsningar. Utbildningen ”Ett hem att växa i” erbjuds alla familjehem.

 

Att vara familjehem innebär ett stort ansvar och är en spännande utmaning.

Mer information

Sidan uppdaterades 2017-03-07 av Magnus Lindstrand

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube