Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj

Verksamhetschef

Marie Olsson Taxén

Telefon: 0451-26 87 00


Skicka ett meddelande till:

Funktionsnedsättning

  • Ingen giltig användare vald.

En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk och kan innebära att du behöver särskild hjälp i vardagen.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste dina föräldrar söka själva och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp barn och unga har rätt till.


Verksamheter dit du kan vända dig


Elevhälsan

Din elevhälsa arbetar för att stötta och hjälpa dig på bästa sätt. Alla barn och unga har rätt till stöd och hjälp av personalen på sin skola. De finns där för att kunna svara på dina tankar och frågor. Prata med din mentor om du behöver hjälp. Det går också bra att gå direkt till kuratorn eller skolsköterskan på din skola. Om du klickar på länkarna nedan får du kontaktuppgifter till skolsköterskan och kuratorn på din skola.


Elevhälsan

Våra grundskolor

Våra gymnasieskolor

Stöd till barn och elever

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen kan hjälpa dig som har en funktionsnedsättning att få stöd i det dagliga livet. De lagar som kan ge dig rätt till stöd är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ansöker om stöd hos omsorgsförvaltningens handläggare. Klicka på nedanstående länk för att få kontaktuppgifter och mer information om de olika verksamheterna.


Mer information om handikapp och funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades 2015-09-28 av Göran Rignell

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube