Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj - Familjehemsenheten

Enhetschef

Lena Källström

Telefon: 0451-26 88 20

Familjehemssekreterare

Inger Olandersson

Telefon: 0451-26 88 96

Susanne Nordh
Telefon: 0451-26 88 76

Eileen Roxå

Telefon: 0451-26 87 12

 

Skicka ett meddelande till:

Vad innebär det att vara förälder till ett placerat barn?

  • Ingen giltig användare vald.

Förutsättningar för att en placering ska fungera:


  • Att "matchningen" mellan barn/ungdom och familjehemmet varit bra.
  • Att försöka hitta rätt familjehem, utifrån den kännedom som finns om barnet, dess intressen samt behov.
  • Att barn och vårdnadshavare haft möjlighet att vara med i planeringen av placeringen.
  • Att både barnet och vårdnadshavare är införstådda med anledningen till placeringen samt att Ni är beredda att försöka förändra er situation.
  • Att barnet är väl förberett på flytten och att det funnits möjlighet till besök i det tilltänkta familjehemmet.
  • Att ni som vårdnadshavarna ställer er positiva till familjehemmet.
  • Att det finns ett gott samarbete mellan alla parter, Socialförvaltningen, barnet, vårdnadshavarna samt familjehemmet.
  • Att det finns kontinuerlig kontakt mellan alla parter. Viktigt att barnet och vårdnadshavarna tar upp saker som inte känns rätt. Då finns möjligheter att förändra och göra barnets situation bättre, annars händer inget.


Adressändring


När ett barn flyttar till ett familjehem är det viktigt att snarast göra en adressändring för barnet. Det kan bli problem med skolgång om barnet inte är skrivet i rätt kommun. Likaså gäller inte en del försäkringar för barnet om det inte är rätt folkbokfört.


Umgänge


Umgänget mellan placerade barn och föräldrar kan se mycket olika ut beroende på anledningen till placering.

Det finns en del föräldrar som får träffa sina barn tillsammans med familjepedagoger, andra barn är hemma i sin biologiska familj allt från någon timme till hela helger. Umgänget regleras i en uppgjord genomförandeplan där hänsyn i första hand tas till barnets behov.


Vården


Socialtjänsten har ansvar för hur ditt barn har det i familjehemmet. Barnets socialsekreterare har regelbunden kontakt med ditt barn och med dig som vårdnadshavare. Familjehemssekreterarna har kontakt med familjehemmet för att stötta och handleda dem.

När barnet varit placerat i tre år är socialnämnden skyldig att överväga om vårdnaden ska vara kvar hos barnets föräldrar eller flyttas över till familjehemmet.


Ekonomi


Som förälder är man alltid underhållsskyldig för sitt barn. Även när ett barn är familjehemsplacerat är man skyldig till att bidra till barnets försörjning.


Socialförvaltningen använder samma beräkningsmodell som Försäkringskassan gör för att beräkna underhållstöd. Du kan hitta information kring detta på Försäkringskassans hemsida; www.fk.se.länk till annan webbplats Socialtjänsten kommer efter beräkning skicka ut underlag för vad just du ska betala och bifogar även inbetalningskort till dig.

Om du som förälder har erhållit underhållstöd för ditt barn har socialtjänsten skyldighet att anmäla till Försäkringskassan att barnet inte längre vistas hos dig.

Barnbidraget ska enligt Försäkringskassan alltid följa barnet och därmed kommer barnbidraget att flyttas över till familjehemmet. Alla kontakter med Försäkringskassan sköter socialsekreteraren.

Under tiden ditt barn är placerat kommer alla vardagliga kostnader kring barnet att betalas av familjehemmet. Detta gäller t.ex. kläder, resor, fickpengar, fritidsaktiviter osv. Dock är du som förälder skyldig att sörja för att barnet får vad det behöver när barnet är hemma på vistelse hos dig.


Sidan uppdaterades 2015-12-08 av Göran Rignell

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube