Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00


Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

För dig som bor hemma (ordinärt boende)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det 2017

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, hur mycket och vilken slags hjälp du får, samt dina boendekostnader.

 

Hemtjänst

324 kr/timme

Avlösning som överstiger 10 tim/månad

324 kr/timme

Trygghetslarm

201 kr/månad

Extra larmklocka till trygghetslarm

75 kr/månad

Trygghetsuppringning

150 kr/månad

Hemsjukvård

403 kr/månad

Boendestöd

403 kr/månad

Distribuerad middag

58 kr/portion + 10 kr/portion i

distributionsavgift

Middag vid dagverksamhet

58 kr/portionKostnad för korttidsvistelse/

växelvård 2017


Korttidsvistelse/växelvård

67 kr/dygn för hemtjänst   (omvårdnad och service)

Mat/sondmat

122 kr/dygn

 

Högsta avgift (=högkostnadsskydd)

Du betalar aldrig mer än 2 013 kronor per månad samman-
lagt för hemtjänst, avlösning, trygghetslarm, extraklocka
till trygghetslarm, trygghetsuppringning, distributionsavgift,
hemtjänst vid korttidsvistelse/växelvård, boendestöd och
hemsjukvård. Måltidsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Du betalar ingen avgift för:

  • Avlösning i hemmet 10 timmar per månad, därefter hemtjänstavgift
  • Dagverksamhet (måltiderna är avgiftbelagda)
  • Uppsökande verksamhet
  • Samordnad vårdplanering
  • Behandling enligt smittskyddslagen
  • Egenvård

Om du har frågor om avgifter inom ordinärt boende, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades 2017-11-27 av Louise Nordholm

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube