Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Anhörigstrateg

Stina Lindén
Telefon 0451-26 87 36

Frivilligsamordnare/Anhörigkonsulent
Gunilla Andersson
Telefon 0451-26 87 37

Skicka meddelande till

Anhörigrådet

Anhörigrådet är ett informationsforum och en samverkansgrupp i Hässleholms kommun. Här möts föreningar med anhörigperspektiv med personal från förvaltningarna och politiker från nämnderna.


 

Nästa möte hålls i februari 2018. Datum meddelas i slutet av november 2017.

...............................................................................................


Minnesanteckningar från tidigare möten:

 

Anhörigråd 9 november

Minnesanteckningar från Anhörigråd 9 november 2017PDF (pdf, 110.3 kB)

Bilaga 1 Diskussionsunderlag för infodag med KPR/TRPDF (pdf, 40.2 kB)

Bilaga 2 Stadgar - revideradePDF (pdf, 118 kB)

Bilaga 2 Ekonomisk översikt 2018PDF (pdf, 312.4 kB)

 

Anhörigråd 14 september
Minnesanteckningar från Anhörigråd PDF (pdf, 109.2 kB)
14 september 2017PDF (pdf, 109.2 kB)

 

Anhörigråd 4 maj 2017

Minnesanteckningar från Anhörigråd 4 maj 2017PDF (pdf, 126 kB)

 

Anhörigråd 16 mars 2017

Minnesanteckningar från Anhörigråd 16 mars 2017PDF (pdf, 121.8 kB)
Stadgar för Anhörigrådet, antagna 16 mars 2017PDF (pdf, 125.3 kB)

 

Föreningsdag 11 november 2016
Minnesanteckningar från föreningsdagenPDF (pdf, 93 kB)
Inbjudan till föreningsdagenPDF (pdf, 100.8 kB)

 

Anhörigråd 10 november 2016

Minnesanteckningar från Anhörigråd 10 nov 2016PDF (pdf, 79.3 kB)

Drog- och brottsförebyggande presentationPowerpoint (powerpoint, 336.9 kB)

ANDT-strategi presenterad 10 nov 2016PDF (pdf, 549.6 kB)


Anhörigråd 29 augusti 2016

MinnesPDF (pdf, 260.5 kB)anteckningar från Anhörigråd 29 aug 2016PDF (pdf, 260.5 kB)

Välkommen till Anhörigråd, måndag 29 aug 2016PDF (pdf, 92.2 kB)

 

Anhörigråd 2 juni 2016

Minnesanteckningar från Anhörigråd 2 juni 2016Word (word, 518 kB)

Bilaga 1 Skrivelse från föreningar i AnhörigrådetPDF (pdf, 516.2 kB)

Bilaga 2 Förslag till stadgar för AnhörigrådetPDF (pdf, 120.6 kB)

Bilaga 3 Organisatorisk skissPDF (pdf, 390.6 kB)

Bilaga 4 Överenskommelsen för Samarbete 3 FörvaltningarPDF (pdf, 5 MB)

Anhörigfrågor berör många och i Hässleholm har vi flera föreningar som riktar sin verksamhet även till anhöriga.

 

De föreningar som idag deltar/bjuds in till rådet listas nedan, med länk till deras hemsidor.

 

Från Styrgruppen för Samarbete 3 Förvaltningar deltar ordförandena i omsorgsnämnd, socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd, samt representanter för förvaltningarnas personal: anhörigkonsulent (omsorgen), samordnare för specialpedagogerna (barn- och utbildning), och samtalsterapeut (socialförvaltning) samt anhörigstrateg.

 

Stadgar för AnhörigrådetPDF (pdf, 125.3 kB)

 

Varje förening deltar med en representant. Denne representant har sedan i uppdrag att återkoppla information och frågor till sin förening, på samma sätt som politiker och personal återkopplar till sina beslutskanaler. Målet är ständigt detsamma – att bidra till en smidig dialog, och att förbättra för anhöriga och deras närstående.

 

I detta råd kan man utbyta information, framföra tankar och idéer om samarbeten och om förbättringar för att underlätta för anhöriga. I samverkan kan olika aktiviteter med anhörigperspektiv planeras.

 

I Anhörigrådet deltar:

 

Anhörigföreningen  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demensföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Epilepsiföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
FUBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjärt Lunglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hörselskadades Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Neurolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Strokeföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2017-11-17 av Stina Lindén

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube