Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2017-07-12 av Emma Ragnarsson

Hässleholms avtryck i Almedalen

Årets politikervecka i Almedalen avslutades i söndags efter att över 4 000 officiella programpunkter genomförts. Hässleholms kommun var representerade dels genom politiker och tjänstemän på plats och dels genom Skåne Nordosts seminarier i Öresundshuset.

Två personer samtalar på scenen i Öresundshuset framför en sittande publik.

Johan Wester var moderator under Skåne Nordosts seminarier där ett av samtalen handlade om Gårdsfisk och fiskodling i ladugårdar. Foto: Skåne Nordost

- Almedalen är en unik mötesplats med möjligheter att lära sig nya saker, uppdatera sig om trender i samhället och möta människor med stort inflytande. Vi deltog i diskussioner om bland annat framtidens omsorg, digitalisering, bostadsbyggande och infrastruktur. Givetvis kommer det att ge avtryck. Vi ser kanske inte det så här direkt ett par dagar efter, men på längre sikt kommer det ge positiva effekter för Hässleholms kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M).

 

Infrastruktur i fokus

Hässleholms kommun har ett stort fokus på järnvägs- och infrastrukturfrågor och det gällde även under årets Almedalen. Sverigeförhandlingen hade ett eget seminarium om utbyggnadsplanen för höghastighetsjärnvägen där kommunen deltog.

 

- Jag är glad för alla möjligheter att stärka Hässleholms roll som knutpunkt och årets möten i Almedalen har varit ytterligare ett steg framåt. Vi hade flera givande samtal om dagens och framtidens järnväg med bland annat Sverigeförhandlingen, SJ, Jernhusen och IKEA. Samtal som kommer att följas upp till hösten, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S).

 

Representanter från kommunen hade även ett inbokat möte med Jernhusen för att diskutera framtidens stationslösningar tillsammans med andra kommuner.


- Mötet ledde till nya kontakter och jag ser fram emot att vi kan fortsätta dialogen. Vilken service ska finnas på en station och hur arbetar man med säkerheten på bästa sätt? Viktiga frågor för oss i Hässleholm och där vi tjänar på att ta del av
andras erfarenheter och lärdomar, säger kommunchef Bengt-Arne Persson.

 

Innovationer och skolrevolution med Skåne Nordost

Hässleholms kommun var delarrangör av tre välbesökta
arrangemang genom kommunsamarbetet Skåne Nordost.

 

- Jag är oerhört nöjd över Skåne Nordosts engangemang och jag är stolt över att vi i Hässleholms kommun var en del av det. Seminarierna var välbesökta och berörde viktiga och spännande utvecklingsområden. Almedalen är inte bara en plats där vi kan påverka och lära av andra, utan också ett utmärkt tillfälle visa de styrkor som finns här, säger tillväxtchef Mikael Kipowski.

 

Första seminariet fokuserade på innovationsarbete inom livsmedelsbranschen och det andra på ungas röster om
skolan. Du kan ta del av båda seminarierna via Öresundshusets kanal på Youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skåne Nordost var också värd för ett pitchmaraton med unga entreprenörer som du kan se via Facebook.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube