Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63


Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Vattenpipa

  • Ingen giltig användare vald.

Att röka vattenpipa har blivit en allt vanligare sysselsättning hos ungdomar de senaste åren. En vanlig missuppfattning är att vattenpipstobak är mindre skadlig än vanlig tobak eftersom röken är lenare och den ofta smakar fruktigt.

Sanningen är den att man får i sig rök motsvarande 100 cigaretter och nikotin motsvarande 6-7 cigaretter vid en röksession med vattenpipa.

Försäljning av vattenpipstobak

Vattenpipstobak får inte säljas utan att följande är uppfyllt:


  • Försäljningen måste anmälas till miljökontoret innan den påbörjas precis som med vanlig tobak.
  • Man får aldrig sälja till någon som inte fyllt 18 år.
  • Man får inte sälja vattenpipstobak om man misstänker att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år, så kallad langning.
  • Man får inte sälja tobaken utan svensk varningstext.
  • Punktskatt för röktobak (1 735 kronor per kilo) ska vara betald.


Länsstyrelserna har gett ut två skrifter om vilka regler som gäller vid försäljning av vattenpipstobak samt om hälsorisker vid rökning av vattenpipa. Följ länkarna nedan för mer information.

Sidan uppdaterades 2018-01-03 av Carina Westerlund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube