Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Tillväxtavdelningen

Stadshuset, Nytorget 1

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

Tillväxtchef

Mikael Kipowski

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivssamordnare

Roger Höjendal

Telefon: 0451-26 72 29

Skicka meddelande till

Styrstandard

Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift

 

Hässleholms kommun har tagit fram en styrstandard för hur värme, ventilation och kyla skall styras och utföras i kommunens byggnader.

I samband med entreprenadarbete används standarden så att styrarbeten utförs på ett enhetligt sätt i byggnaderna.

Standarden går att hämta i pdf-format härPDF (pdf, 245.5 kB).

 

Sidan uppdaterades 2016-05-11 av Malin Torlöf

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube