Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetsmarknadsenheten

Besöksadress

Arbetsmarknadsenheten

Kasernvägen 2
281 35 Hässleholm 


Telefon: 0451- 26 70 52


Skicka meddelande till

Avdelningar

Karta

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

På Arbetsmarknadsenheten har vi tre olika avdelningar; Arbetsmarknad, Integration och Arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet

Foto: Jens Christian

Alla deltagare får hjälp och kunskaper i hur man söker arbete. Vi erbjuder även praktikplatser för att öka på språkkunskaper eller för att ge erfarenheter inför ett framtida arbete. Som deltagare har du även möjlighet att ta del av våra jobbförberedande insatser inom lokalvård, restaurang och servering. Här får du både praktisk och teoretisk kunskap samt erfarenheter som kan attrahera en arbetsgivare och/eller motivera till studier. En processledare följer dig genom din tid på Arbetsmarknadsenheten och tillsammans lägger ni upp en handlingsplan för hur du ska nå dina mål.


Arbetsmarknad

Avdelningen Arbetsmarknad riktar sig till personer som behärskar svenska språket och som står närmare arbetsmarknaden. Alla deltagare får ökade kunskaper i hur arbetsmarknaden ser ut och de olika vägarna till anställning. Du får också ökade insikter om möjligheter och krav som ställs av myndigheter och arbetsgivare.


Går att kombinera med SFI-studier spår 3.


Integration

Avdelningen Integration vänder sig till dig som behöver ökade kunskaper i svenska språket, motsvarande SFI-elever i spår 2. Alla deltagare får ökade kunskaper om det svenska samhället för att vara mer förberedd inför ett svenskt yrkesliv. Du får lära dig om demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, den enskildes rättigheter och skyldigheter, samhällets organisation och praktiskt vardagsliv.


Går att kombinera med SFI-studier.


Arbetslivsinriktad rehabilitering

Avdelningen Arbetslivsinriktad rehabilitering fokuserar på kartläggning av både tidigare insatser som nulägesanalys. Genom olika individ- och/eller gruppinsatser på Arbetsmarknadsenheten genomförs en bedömning av förmågor och kognitiva färdigheter. Här ges också verktyg för att öka självinsikten om den egna förmågan och verktyg för att hantera olika stress- och hälsoproblematik. Målsättningen är att hjälpa deltagare att komma till rätt instans för att få rätt typ av stöd. Det kan vara vårdinsatser eller också arbetsmarknadsinsatser av Arbetsförmedlingen eller kommunen.


Insatserna sker på både deltid och heltid.

Sidan uppdaterades 2015-04-23 av Magnus Lindstrand

Karta

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube