Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arbetsmarknadsenheten

Besöksadress

Arbetsmarknadsenheten

Kasernvägen 2
281 35 Hässleholm 


Telefon: 0451- 26 70 52


Skicka meddelande till

Hälsa och personlig utveckling

Karta

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Här får du fokusera på din egen hälsa och personlig utveckling. Du får prova på och även lära dig vikten av olika typer av fysisk aktivitet. Vi kommer att beröra psykisk nedstämdhet, motivation, självkänsla och hur man kommer tillrätta med obalans i vardagen.

Hälsa och personlig utveckling

Foto: Jens Christian

Friskvård

En prova-på-aktivitet för dig som vill/behöver komma igång med någon form av fysisk aktivitet. Deltagaren får tillgång till gym, relax och simbassäng. På gymmet finns möjlighet, att med hjälp av gyminstruktör få ett specialanpassat träningsprogram samt motionsplan utifrån individuella förutsättningar och behov. Syftet är att deltagaren ska få en ökad förståelse och insikt om vikten av fysisk aktivitet genom egna upplevelser.

Mindfulness

Deltagaren får lära sig att känna och leva med vad än kroppen och sinnet förmedlar. Att kunna leva i nuet, att styra sin uppmärksamhet till vad deltagaren än väljer, samt att öppna upp sig för känslor och tankar. Vi kommer att beröra nedstämdhet, ångest, stress, sömn- och smärtproblematik samt hur man kommer tillrätta med obalans i vardagen. Teori komineras med praktiska övningar och träning i medveten närvaro. Syftet är att etablera ett förhållningssätt och livssyn som kan bidra till ett mer öppet och accepterande sinne.

Medicinsk yoga

Medicinsk Yoga riktar sig till deltagare som vill prova yoga som ett sätt att främja sin hälsa.
Yogan innefattar tekniker för andning och avslappning samt mjuka skonsamma rörelser. Syftet är att deltagaren ska lära sig att praktisera andningsteknik samt ges möjlighet att främja sitt mående genom yoga.

Hälsa och personlig utveckling

Lektionerna tar upp ämnen som motivation och självkänsla/självförtroende med fokus på hälsa och stress, kost, sömn och motion. Syftet är att varje deltagare ska få ökad förståelse och insikt om sin egen hälsa och sin egna personliga utveckling och därmed öka insikten för ett praktiskt förändringsarbete.

Verktyg i vardagen

Verktyg i vardagen är en insats baserad på arbetsterapeutiska kartläggningar och metoder genom KBT (Kognitiv Beteendeterapi) samt strategier från ACT (Acceptance Commitment Therapy).

Vi jobbar på att öka kunskapen om ångest och stress och övar oss i att förstå funktionen av olika beteenden. Vi pratar även om kontroll och tränar oss i att släppa ohjälpsamma beteenden. Vi lär oss också att hantera tankar och känslor genom att försöka skapa en ny relation till dessa.

Syftet är att öka deltagarens känsla av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i vardagslivet.
Att ge verktyg som möjliggör en förändring av deltagarens beteende, och att stimulera deltagarna att göra en första beteendeförändring och bli mer öppna och accepterande till nya erfarenheter.

Sidan uppdaterades 2015-09-10 av Emma Mårtensson

Karta

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube