2015-03-30
Förskolan Metropol

Välkommen till förskolan Metropol!

Förskolan Metropol, Tyringe
Foto: Monica Olsson

Förskolan Metropol har ett centralt läge i Tyringe tätort, nära till både natur och allmänna kommunikationsmedel.

Förskolan består av fyra åldersindelade hemvister där pedagogerna utgör en samlad resurs med gemensamt ansvar för alla barn.

Lokalerna är stora och förändras efter gruppernas behov och intresse, det finns även ett stort motorikrum och en matsal. Den inbjudande utemiljön kring förskolan består både av gräsytor, asfaltutrymme samt skogsdel.

Kontakt

Besöksadress:
Brännerigatan 1
282 35 Tyringe

Tfn Hemvist A: 0451- 26 79 62
Tfn Hemvist B: 0451- 26 79 63
Tfn Hemvist C: 0451- 26 79 64
Tfn Hemvist D: 0451- 26 79 65
 

Postadress:
Box 254
281 23 Hässleholm


Förskolechef 
Margareta Hagberg 
Tfn: 0451-26 79 15

 

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX