2015-03-30

Välkommen till Läredaskolan!

Foto: M. Olsson
Kontakt

Besöksadress och
expedition:
Dykens väg 2
281 39 Hässleholm

Tfn: 0451-26 70 00 vx
Fax: 0451-151 27
 

Postadress:
Box 254
281 23 Hässleholm


Rektor F-6
Rose-Marie Arvidsson
Tfn: 0451-26 84 79

Rektor 7-9 
Jan Herngren
Tfn: 0451-26 84 84

Ordförande, Lokala styrelsen
Per Friis
Tfn: 0451-150 06

| Hässleholms kommun | Stadshuset, 281 80 Hässleholm | vx 0451-26 70 00 | organisationsnr 212000-0985 |BG 866-3494 | e-post kommunen@hassleholm.se |
EX